Kyrka på äldre kyrkogård med kors, gravstenar, blommande rhododendron och träd.
Foto: Birgitta Löwing Kiser

Göteborgs begravningssamfällighet

Vi är en del av Svenska kyrkan, men vi är till för alla, oavsett religion. Med 36 begravningsplatser, 118 000 gravplatser, 325 års- och säsongsanställda är vi en av landets största kyrkogårdsförvaltningar.

Nu har vi lyft ned portalens överstycke

Den kända portalen till Stampens kyrkogård med budskapet Tänk på döden renoveras i vår. Onsdag 29 maj lyftes det åtta ton tunga överstycket ned.

Mängder av rosa plantor står på ett flak som dras av ett mindre arbetsfordon med krattor på taket. I bakgrunden en röd byggnad, fler arbetsfordon och gröna träd.

Penséerna får lämna rum för sommarblommorna

Nu tar vi bort penséerna för att sedan börja plantera årets sommarblommor för de kunder som beställt det.

Göteborgs begravningssamfällighet söker förvaltningsadministratör

Vi söker en förvaltningsadministratör till vårt kansli på Östra kyrkogården. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Ansök senast 28 juli!

Göteborgs begravningssamfällighet söker administratör

Vi söker en administratör till vår begravningsexpedition som är belägen på Kvibergs kyrkogård. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Ansök snarast!

kyrkobyggnad med stenmur framför och grönskande träd i bakgrunden.

Vi gräver ned dränering på Torslanda kyrkogård

Vi har problem med att det är väldigt blött i marken i ett kvarter på Torslanda kyrkogård. Därför lägger vi ned ytdränering där.

Information om personuppgiftsincident

Vi vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att Svenska kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023.

Kyrkogårdsarbetare i gula varselkläder och keps på knä vid en gravrabatt med rosa blommor.

Svar på vanliga frågor om gravskötsel och fakturor

Här hittar du svar på några frågor vi ofta får från våra kunder.

Vi anlägger 750 nya kistgravplatser i Billdal

I november börjar vi anlägga 750 nya kistgravplatser på Billdals kyrkogård. Vi bygger också en ceremoniplats för utomhusceremonier. Arbetet ska vara klart 1 januari 2025.

Information om brev där företag efterfrågar gravrättsinnehavare

Vi har fått samtal om ett företag som skickar ut brev om att registrera gravrättsinnehavare mot en avgift. Vi vill tydliggöra att utskicken INTE kommer från oss!

Utskick om gravstenstvätt kommer inte från oss

Har du fått ett erbjudande om gravstenstvätt från företaget Gravskötsel & omvårdnad? Vi vill klargöra att det inte kommer från oss i Göteborgs begravningssamfällighet.

Kreamatoriechef Roger Johansson är nöjd med hur ugnsbytet och renoveringen av det gamla krematoriet har gått. Det har både gått snabbare och kostat mindre än beräknat.

Ett stort steg närmare målet fossilfri verksamhet

Inom kort tar vi två nya krematorieugnar i bruk. Därmed är vår krematorieverksamhet så fossilfri den kan bli, vilket är ett av våra viktigaste miljömål.

GÖTEBORGS BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHET

Box 1526, 401 50 Göteborg
Växel: 031-731 80 80 
Växeln är öppen måndag – fredag kl. 9-12 samt 13-16. 

E-post förvaltningens brevlåda:

gbg.begravningssamfallighet@svenskakyrkan.se

Nyheter från begravningssamfälligheten

Prenumerera via RSS

Göteborgs begravningssamfällighet söker administratör

Publicerad:

Vi söker en administratör till vår begravningsexpedition som är belägen på Kvibergs kyrkogård. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Ansök snarast!

Göteborgs begravningssamfällighet söker förvaltningsadministratör

Publicerad:

Vi söker en förvaltningsadministratör till vårt kansli på Östra kyrkogården. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Ansök senast 28 juli!

Nu har vi lyft ned portalens överstycke

Publicerad:

Den kända portalen till Stampens kyrkogård med budskapet Tänk på döden renoveras i vår. Onsdag 29 maj lyftes det åtta ton tunga överstycket ned.

Penséerna får lämna rum för sommarblommorna

Publicerad:

Nu tar vi bort penséerna för att sedan börja plantera årets sommarblommor för de kunder som beställt det.

Vi gräver ned dränering på Torslanda kyrkogård

Publicerad:

Vi har problem med att det är väldigt blött i marken i ett kvarter på Torslanda kyrkogård. Därför lägger vi ned ytdränering där.

Stampens kyrkogård, sommar

Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter för begravning, gravskötsel och andra ärenden.

Information till begravningsbyrån

Blanketter och information inför planering av begravning för begravningsbyråer och andra.

Stampens kyrkogård i sommargrönska

Nyheter

Nyhetsflöde från Göteborgs begravningssamfällighet

Gravskötsel

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till. Du kan också beställa din gravskötsel på webben.

Kyrkogårdsarbetare, Kviberg

Lediga tjänster

Här finns information om lediga tjänster i Göteborgs begravningssamfällighet.

Minneslunden Västra

Vid dödsfall

Det är en svår situation när en anhörig går bort. Förutom sorg, ställs man inför en rad praktiska problem.

Kapell och ceremonilokaler

Våra kapell/ceremonilokaler är till för begravningar med olika uttryckssätt/livsåskådning

Grav, muslimska begravningsplatsen, Billdal

Begravningsombud

För att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen begravningsombud.

Grav på Styrsö kyrkogård

Var finns graven?

Sök efter graven på svenskagravar.se

Örgryte nya kyrkogård i morgonljus, vy över gravar och med bostadshus i bakgrunden

Kyrkogårdar och begravningsplatser

Här finns information om våra 36 begravningsplatser i Göteborg

Miljö- och hållbarhetsfrågor

Göteborgs begravningssamfällighet är miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. Vår största positiva miljöaspekt är att vi på olika sätt värnar biologisk mångfald. Ett av våra viktigaste miljömål är att verksamheten ska vara fossilfri år 2030.

Pastorat och församlingar i Göteborg

Från 1 januari 2018 finns sex pastorat, tre fristående församlingar och en begravningssamfällighet i Göteborg.

En vuxen person omfamnar ett barn. Skulptur i grässlänten ovanför minneslunden med buskar och träd i bakgrunden

Stöd vid sorg

Här finns information om stöd vid sorg och andra svåra situationer i livet.

Ansvar & organisation

Göteborgs begravningssamfällighet ansvarar för begravningsverksamheten och kyrkogårdarna i Göteborg. Här finns 36 begravningsplatser, två kapell, fem ceremonilokaler och ett krematorium. Förvaltningen sysselsätter cirka 185 personer och har en styrelse som består av förtroendevalda från Svenska kyrkan.

Begravningssamfälligheten finns i sociala medier

Ikoner för facebook, linkedin och facebook

Följ oss gärna på Facebook, Linkedin och Instagram.

Personuppgiftshantering på INTERNET

Din integritet är viktig för oss. Vi vill vårda det förtroende som du ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. 

KAKOR/COOKIES

Kakor/cookies på Göteborgs begravningssamfällighets hemsida placeras av huvuddomänen, www.svenskakyrkan.se och kakor/cookies faller därför under kyrkokansliets ansvar. 

STATISTIK & ANVÄNDARANALYS 

Vi samlar inte information om våra användare via Google Analytics. 

LÄS MER 

Här finns information om hur vi hanterar personuppgifter/GDPR.