Minneslunden på Västra kyrkogården, Alla helgons dag
Foto: Henrik Enarsson

Minneslund och askgravlund

Gemensamt för minneslund och askgravlund är att platsen för gravsättning inte märks ut och att askor grävs ner i ett gemensamt gravområde.

I gravområdet finns inga markerade gravar och det upplåts ingen gravrätt. Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på gravområdet, däremot kan man använda de gemensamma smyckningsplatserna. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel och underhåll, så att hela anläggningen hålls i ett värdigt skick.

Minneslund

Minneslunden är ett helt anonymt gravskick. I Göteborg finns minneslundar på följande kyrkogårdar: Billdal, Brännö, Fridhem, Gunnared, Kviberg, Lundby gamla, Stampen, Tuve, Vrångö nya och Västra.

I Torslanda askgravlund tillämpas det anonyma gravskicket i form av minneslund från 2019 då utbyggnad av plats för fler namnplaketter annars skulle krävas. Namnet Torslanda askgravlund behålls även när det nu finns två gravskick på samma plats. Bild från Västra kyrkogårdens minneslund.

Askgravlund 

Till skillnad från minneslunden är anhöriga välkomna att närvara vid gravsättning i askgravlunden. Tid bokas i så fall på begravningsexpeditionen. Där beställs även namnplakett, om så önskas. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att namnplaketten sitter uppe i 25 år, med möjlighet till förlängning. Gravsättning sker i en enkel urna av nedbrytbart material, som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen.

I Torslanda askgravlund har tillämpningen av gravskicket förändrats från våren 2019. Förändringen har gjorts då utbyggnad av plats för fler namnplaketter inte är möjlig. Gravsättning görs tills vidare helt anonymt som vore det minneslund. Inga nya namnplaketter sätts tills vidare upp. Om make/maka/partner sedan tidigare är gravsatt och namnplakett redan finns, byts den ut för namnkomplettering om så önskas. Namnet Torslanda askgravlund behålls.

Askgravlundar finns på följande kyrkogårdar: Askim södra, Bräcke, Donsö, Styrsö, Säve, Torslanda, Björlanda, Västra och Östra. Torslanda askgravlund tillämpar från 2019 samma anonyma gravskick som för minneslund med undantag för par där make/maka sedan tidigare är gravsatt i askgravlund. Bild från askgravlund på Östra kyrkogården.

Reglemente för begravningsverksamheten som begravningsfrågor i stort med bl a gravrätt samt definitioner på minneslundar och askgravlundar

Askgravlunden Östra kyrkogården Foto: Hasse Jonsson

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. 
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg