Minneslunden på Västra kyrkogården, Alla helgons dag
Foto: Henrik Enarsson

Minneslund och askgravlund

Gemensamt för minneslund och askgravlund är att platsen för gravsättning inte märks ut och att askor grävs ner i ett gemensamt gravområde.

I gravområdet finns inga markerade gravar och det upplåts ingen gravrätt. Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på gravområdet, däremot får man gärna placera snittblommor och ljus på de gemensamma smyckningsplatserna. 

Begravningssamfälligheten ansvarar för all plantering, skötsel och underhåll, så att hela anläggningen hålls i ett värdigt skick.

Minneslund

Minneslunden är ett helt anonymt gravskick. I Göteborg finns minneslundar på följande kyrkogårdar: Billdal, Brännö, Fridhem, Gunnared, Kviberg, Lundby gamla, Stampen, Tuve, Torslanda, Vrångö nya och Västra.

Askgravlund 

Till skillnad från minneslunden är anhöriga välkomna att närvara vid gravsättning i askgravlunden. Tid bokas i så fall på begravningsexpeditionen. Där beställs även namnplakett, om så önskas. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att namnplaketten sitter uppe i 25 år, med möjlighet till förlängning. Gravsättning sker i en enkel urna av nedbrytbart material, som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen.

Askgravlundar finns på följande kyrkogårdar: Angereds nya, Askim södra, Bräcke, Donsö, Styrsö, Säve, Torslanda, Björlanda, Västra och Östra. 

I Torslanda har vi anlagt en ny minnes- och askgravlund där gravsättning kan ske från 5 maj 2023. Vi har upphört med nya gravsättningar i den äldre askgravlunden, förutom för make/maka/partner till redan gravsatta. Orsaken är att den äldre askgravlunden inte rymmer fler askor.

Även i askgravlunden på Västra kyrkogården har vi sedan våren 2022 upphört med nya gravsättningar, förutom för make/maka/partner till redan gravsatta. Orsaken är dels att det inte finns plats för nya namnplaketter på stödmuren som omringar den ursprungliga, nedre delen av askgravlunden, dels att vi måste se till att det finns plats för make/maka/partner till tidigare gravsatta. 

Vi kommer att se över möjligheterna att utöka askgravlunden ytterligare och då även titta på hur vi kan skapa plats för ytterligare namnplaketter. Ett alternativ är att anlägga en helt ny askgravlund någonstans på Västra kyrkogården. Läs mer här:

Vi begränsar gravsättningar i askgravlunden på Västra

 

Reglemente för begravningsverksamheten som begravningsfrågor i stort med bl a gravrätt samt definitioner på minneslundar och askgravlundar

Askgravlunden Östra kyrkogården Foto: Hasse Jonsson

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg