Askims södra kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Askims södra kyrkogård

Askims södra kyrkogård ligger i anslutning till Askims kyrka

Askims södra kyrkogård invigdes 1896. Den ligger runt Askims nuvarande kyrka som invigdes 1879, tre år efter att den gamla brunnit ner. Bland gravarna finner man en enkel urngravsplatta som visar platsen för skeppsredaren Gunnar Carlssons askurna. En hög sten från sekelskiftet anger vilorummet för "hemmansägaren" och donatorn Anders Tobiasson från Stora Amundön. Askims kommun reste vården.

Antal gravplatser: 459.
Gravskick: kistgravar, urngravar och askgravlund (invigd 2017).

Ladda ner en besökskarta (pdf).

Så hittar du hit:

Adress: Skalldalsvägen 1, Hovås. (Karta Google Maps)

Med kollektivtrafik:
Hållplatsen Hovås nedre trafikeras av linje X2 och X3
Hållplatsen Askims kyrka trafikeras av linje 82
Området trafikeras även av Flexlinjen.