Parkbänk, sommar, Östra kyrkogården
Foto: Ronald Eek

Demokrati i begravningssamfälligheten

Begravningssamfälligheten styrs av begravningsdelegerade och en begravningsstyrelse.

Begravningsdelegerade (som organisatoriskt motsvaras av pastoratens kyrkofullmäktige) utses utifrån kyrkovalet av församlingar och pastorat i Göteborg. Begravningsdelegerade utser i sin tur en begravningsstyrelse. Vid begravningsstyrelsens sammanträden deltar även länsstyrelsens begravningsombud (läs mer om begravningsombuden i Göteborg). Begravningssamfälligheten i sin helhet regleras av "Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om begravningssamfälligheten i Göteborg" Länk till pdf med SvKB 2016:8).

Mandatperioden är 2018-2021

Från 1 januari 2018 ser det nya presidiet för begravningsdelegerade samt den nya begravningsstyrelsen ut enligt följande:

BEGRAVNINGSDELEGERADE - PRESIDIUM

Ordförande i begravningsdelegerade - Jens Lindström (S)
Vice ordförande i begravningsdelegerade - Gunvor Hagelberg (POSK) 

Valberedning                                                                                         
Jens Lindström (S)
Gunvor Hagelberg (POSK)
Tomas Rosenlundh (ÖKA)

BEGRAVNINGSSTYRELSEN

Ordförande i begravningsstyrelsen - kyrkoherde Eric Muhl, med kyrkoherde Maria Ottensten som ersättare i begravningsstyrelsen 
1:e vice ordförande - Ann Marie Ericsson (S), Torslanda-Björlanda församling
2:e vice ordförande - Sten Janson (POSK), Domkyrkopastoratet

Övriga ledamöter
Magnus Nilsson (S), Lundby församling
Per Ove Persson (S), Västra Frölunda pastorat
Mauritz Palm (POSK), Carl Johans pastorat
Hans Benjaminsson (POSK), Västra Frölunda pastorat
Kjerstin Fogelklou (ÖKA), Backa pastorat
Tomas Rosenlundh (ÖKA), Carl Johans pastorat
Eva-May Melander (FK), Västra Frölunda pastorat

Ersättare
Reino Kedegård (S), Backa pastorat
Lars-Ola Dahlqvist (S), Domkyrkopastoratet
Gunvor Hagelberg (POSK), Carl Johans pastorat
Kent Wikström (POSK), Lundby församling
Gunilla Gjötlen (ÖKA), Örgryte pastorat
Roy-Lennart Winqvist (FISK), Örgryte pastorat

 

Sammanträdesdatum för 2021

Här finns mötesplanering för begravningssamfällighetens beslutsorgan 2021.

 

Begravningsdelegerade kl. 18.00

 • Torsdag 25 februari
 • Onsdag 25 maj 
 • Måndag 25 oktober

Begravningsdelegerade 2022-2025 kl. 18.00

 • Onsdagen den 15 december

Begravningsstyrelse kl. 16.30

 • Onsdag 3 februari
 • Onsdag 3 mars
 • Onsdag 7 april
 • Onsdag 5 maj
 • Onsdag 2 juni
 • Onsdag 1 september
 • Onsdag 6 oktober
 • Onsdag 3 november
 • Onsdag 1 december

Protokoll och kallelser 2021

Här finns kallelser och protokoll för begravningssamfällighetens beslutsorgan

2021

Vid frågor och önskemål om dokument kontakta begravningssamfällighetens diarium via växeln 031-731 80 80 eller e-post

Protokoll och kallelser 2020

Här finns kallelser och protokoll för begravningssamfällighetens beslutsorgan

2020

Vid frågor och önskemål om dokument kontakta kyrkogårdsförvaltningens diarium via växeln 031-731 80 80 eller e-post

Årsrapport för 2020

Göteborgs begravningssamfällighet år 2020 i bilder och text, presentation av organisationen, statistik samt delar av den formella årsredovisningen. Ladda ned som pdf-fil:

Årsrapport 2020 Göteborgs begravningssamfällighet (PDF 9,7MB) 

 

Årsredovisning 2020

Här kan du läsa vår formella årsredovisning och revisionsberättelse för 2020.

Årsredovisning 2020 (PDF 227 kB)

Revisionsberättelse 2020 (PDF 990 kB)