Parkbänk, sommar, Östra kyrkogården
Foto: Ronald Eek

Demokrati i begravningssamfälligheten

Begravningssamfälligheten styrs av begravningsdelegerade och en begravningsstyrelse.

Begravningsdelegerade (som organisatoriskt motsvaras av pastoratens kyrkofullmäktige) utses utifrån kyrkovalet av församlingar och pastorat i Göteborg (se mandatfördelning för mandatperioden 2022-2025 längre ned). Begravningsdelegerade utser i sin tur en begravningsstyrelse. Vid begravningsstyrelsens sammanträden deltar även länsstyrelsens begravningsombud (läs mer om begravningsombuden i Göteborg). Begravningssamfälligheten i sin helhet regleras av "Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om begravningssamfälligheten i Göteborg" Länk till pdf med SvKB 2016:8).

Mandatperiod 2022-2025

Under nuvarande mandatperiod ser presidiet för begravningsdelegerade samt begravningsstyrelsen ut enligt följande:

BEGRAVNINGSDELEGERADE - PRESIDIUM

Ordförande i begravningsdelegerade - Gunvor Hagelberg (POSK) 
Vice ordförande i begravningsdelegerade - Tomas Rosenlundh (ÖKA) 

Valberedning                                                                                         
Gunvor Hagelberg (POSK)
Tomas Rosenlundh (ÖKA)
Ann-Marie Ericson (S)

BEGRAVNINGSSTYRELSEN

Ordförande i begravningsstyrelsen - kyrkoherde Eric Muhl eric.muhl@svenskakyrkan.se
1:e vice ordförande - Ann-Marie Ericson (S), Torslanda-Björlanda församling
2:e vice ordförande - Sten Janson (POSK), Domkyrkopastoratet

Övriga ledamöter

Reino Kedegård (S), Backa pastorat
Magnus Nilsson (S), Lundby församling
Mauritz Palm (POSK), Carl Johans pastorat
Kent Wikström (POSK), Lundby församling
Gunilla Gjöthlén (ÖKA), Örgryte pastorat
Tomas Rosenlundh (ÖKA), Carl Johans pastorat

Ersättare
Pernilla Stafsén (S), Domkyrkopastoratet
Birgitta Adler (S), Örgryte pastorat
Gunvor Hagelberg (POSK), Carl Johans pastorat
Meri Brandel (POSK), Örgryte pastorat
Andrea Schleeh, kyrkoherde, Backa pastorat 

Fördelning av ledamöter i begravningsdelegerade

Styrelsen i Göteborgs stift fattar beslut om hur många ledamöter varje församling/pastorat får utse till begravningsdelegerade. Fördelningen grundar sig på hur många röstberättigade som finns i respektive församling/pastorat den 1 oktober året före valåret.

För innevarande fyraårsperiod 2022-2025 är antalet följande:

Askims församling: 2 ledamöter med 2 ersättare,
Backa pastorat: 3 ledamöter med 2 ersättare,
Carl Johans pastorat: 6 ledamöter med 3 ersättare,
Domkyrkopastoratet: 7 ledamöter med 4 ersättare,
Lundby församling: 5 ledamöter med 3 ersättare,
Nylöse pastorat: 4 ledamöter med 2 ersättare,
Torslanda-Björlanda församling: 2 ledamöter med 2 ersättare,
Västra Frölunda pastorat: 5 ledamöter med 3 ersättare,
Örgryte pastorat: 5 ledamöter med 3 ersättare.

Förteckning över begravnignsdelegerade för mandatperiod 2022-2025

Sammanträdesdatum för 2024

Här finns mötesplanering för begravningssamfällighetens beslutsorgan 2024.

Begravningsdelegerade kl. 18.00

Begravningsstyrelse kl. 16.30

Vid frågor och önskemål om dokument kontakta begravningssamfällighetens diarium via växeln 031-731 80 80 eller gbg.begravningssamfallighet@svenskakyrkan.se

Sammanträdesdatum för 2023

Här finns protokoll för begravningssamfällighetens beslutsorgan 2023.

Begravningsdelegerade

Begravningsstyrelse

Vid frågor och önskemål om dokument kontakta begravningssamfällighetens diarium via växeln 031-731 80 80 eller gbg.begravningssamfallighet@svenskakyrkan.se

Årsrapport

Göteborgs begravningssamfällighet i bilder och text, presentation av organisationen, statistik samt delar av den formella årsredovisningen.

Årsredovisning 2022

Här kan du läsa vår formella årsredovisning för 2022.

Årsredovisning 2022 (PDF, 312 KB)