Foto: Birgitta Löwing Kiser

Gravstenar, gravvårdar

Gravstenar och annan utsmyckning på graven kallas gravvård.

För att få göra en förändring på en gravplats, till exempel sätta upp en ny sten, lägga en inskriptionsplatta eller ta bort befintlig gravanordning, måste du vara gravrättsinnehavare.

På en urngravplats kan stenen sättas upp omgående. På en kistgravplats (jordbegravning) får du sätta upp en sten tidigast sex månader efter en begravning men vi rekommenderar att du väntar ett år för att marken ska hinna sätta sig.

Begravningsplatserna är indelade i kvarter med olika karaktär och det finns regler för hur gravvårdarna får se ut i de olika kvarteren. Tala med oss redan när du väljer gravplats om du har speciella önskemål.

Tillstånd krävs

Du måste ansöka om tillstånd för att få sätta upp en gravvård så att gravvårdsbestämmelserna för respektive kyrkogård och fält följs. Anlitar du ett stenhuggeri lämnar det in ansökan. Vi rekommenderar att ett stenhuggeri också sätter gravstenen på plats – det är viktigt att den blir korrekt och säkert monterad.

Gravrättsinnehavaren ansvarar

Gravrättsinnehavaren svarar för gravvårdens samtliga kostnader – anskaffning, uppsättning, inskription och framtida underhåll – och för kostnader som kan uppstå vid eventuell skadegörelse. Stenhuggerier och andra företag som säljer gravvårdar kan upplysa om kostnader för anskaffning och underhåll.

Att överta en gravvård

Att överta en gravvård innebär att du tar över en gravsten och/eller ram i befintligt skick. Ett stenhuggeri kan sedan göra i ordning sten och ram och lägga in ny text.

Kontakta begravningsexpeditionen, tel. 031-731 80 80,  för vidare information.

Blankett - Ansökan om montering av gravanordning

Blankett - Monteringsbestämmelser för gravvårdar

Ifylld blankett skickar du till Begravningsexpeditionen, Box 1526,  401 50 Göteborg eller via e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se.

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs kyrkogård, vi har öppet för besök vardagar kl. 09-12 och 13-15.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg