Grav i förgrunden med stenar och löv
Foto: Hasse Jonsson

Om oss

Göteborgs begravningssamfällighet med 36 begravningsplatser, cirka 118 000 gravar, sju ceremonilokaler/kapell och ett krematorium samt runt 175 anställda, är en av landets största kyrkogårdsförvaltningar.

Begravningssamfälligheten ansvarar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen och förvaltar kyrkogårdarna i Göteborg. Verksamheten omsätter cirka 200 miljoner kronor och finansieras av begravningsavgiften.

Samfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Göteborg genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse.

Här finns 36 begravningsplatser med totalt ca 118 000 gravar, sju ceremonilokaler/kapell och ett krematorium. Inom kyrkogårdsförvaltningen arbetar ca 175 personer. Under sommarhalvåret anställs ytterligare cirka 140 personer, säsongsanställd personal.

Förvaltningen är organiserad i tre avdelningar: skötsel, begravning och krematorium. Dessutom finns ett gemensamt kansli.

Göteborgs begravningssamfällighet bildades 1 januari 2018 efter en omorganisation av Svenska kyrkan i Göteborg och är en av Svenska kyrkans tio enheter i Göteborg. För att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen begravningsombud.

Årsrapport för 2020

Göteborgs begravningssamfällighet år 2020 i bilder och text, presentation av organisationen, statistik samt delar av den formella årsredovisningen. Ladda ned som pdf-fil:

Årsrapport 2020 Göteborgs begravningssamfällighet (PDF 9,7MB) 

 

Årsredovisning 2020

Här kan du läsa vår formella årsredovisning och revisionsberättelse för 2020.

Årsredovisning 2020 (PDF 227 kB)

Revisionsberättelse 2020 (PDF 990 kB)

Riktlinjer för begravningsverksamheten

Vår vision, vår värdegrund och prioriterade områden för perioden 2022-2024 hittar du här:

Riktlinjer för begravningsverksamheten

Riktlinjerna fastställdes av begravningsdelegerade den 25 oktober 2021 och gäller för mandatperioden.

Här finns också en bilaga som beskriver våra förutsättningar och vår organisation. Denna revideras årligen.

Bilaga till Riktlinjer för begravningsverksamheten

Reglemente för begravningsverksamheten

Reglemente för begravningsverksamheten inom Göteborgs begravningssamfällighet. Antaget av begravningsdelegerade i Göteborgs begravningssamfällighet 27 oktober 2020.

Innehåller kapitlen: förvaltning, definitioner, gravrätt, begravning, minneslund-askgravlund-askgravplats, gravanordning, skötsel av gravplats samt ordningsföreskrifter.

Hämta filen Reglemente för begravningsverksamheten som pdf här.

Fakturaadress

Fakturaadress (används vid alla fakturaalternativ)

Göteborgs begravningssamfällighet
Fack 77801157
Box 15018
750 15 Uppsala

1. I första hand önskar vi e-fakturor.
E-­fakturaadress: 2520049020
VAN-­leverantör: Swedbank
Format: Svefaktura 1.0
Bilagor: Hanteras 

Information om e-faktura

2. I andra hand önskar vi få fakturan med e-post (som en bifogad pdf-fil): 

Fakturor via e-post 77801157@faktura.svenskakyrkan.se
Vid utländsk valuta  77801157@invoice.svenskakyrkan.se​​.​​​


3. Som sista alternativ går det bra med pappersfaktura.

 

Referens: nnnn-xxxx

Är du leverantör - glöm inte att vi måste ha tydlig referens i form av namnkod med två första bokstäverna i för- respektive efternamnet. Två namn skall användas - först beslutsattestant sedan mottagningsattestant (kaan-nisv för Karin Andersson-Niclas Svensson som exempel). Ni kan ni få referenskod från er kontakt hos oss.

Organisationsnummer

Göteborgs begravningssamfällighet har organisationsnummer: 252004-9020