Grav i förgrunden med stenar och löv
Foto: Hasse Jonsson

Om oss

Göteborgs begravningssamfällighet med 36 begravningsplatser, cirka 118 000 gravar, sju ceremonilokaler/kapell och ett krematorium samt runt 175 anställda, är en av landets största kyrkogårdsförvaltningar.

Begravningssamfälligheten ansvarar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen och förvaltar kyrkogårdarna i Göteborg. Verksamheten omsätter cirka 200 miljoner kronor och finansieras av begravningsavgiften.

Samfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Göteborg genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse.

Här finns 36 begravningsplatser med totalt ca 118 000 gravar, sju ceremonilokaler/kapell och ett krematorium. Inom kyrkogårdsförvaltningen arbetar ca 175 personer. Under sommarhalvåret anställs ytterligare cirka 140 personer, säsongsanställd personal.

Förvaltningen är organiserad i tre avdelningar: skötsel, begravning och krematorium. Dessutom finns ett gemensamt kansli.

Göteborgs begravningssamfällighet bildades 1 januari 2018 efter en omorganisation av Svenska kyrkan i Göteborg och är en av Svenska kyrkans tio enheter i Göteborg. För att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen begravningsombud.

ÅRSRAPPORT FÖR 2019

Göteborgs begravningssamfällighet år 2019 i bilder och text, presentation av organisationen, statistik samt delar av den formella årsredovisningen. Ladda ner Årsrapport 2019 som pdf-fil här. 

Reglemente för begravningsverksamheten

Reglemente för begravningsverksamheten inom Göteborgs begravningssamfällighet. Antaget av begravningsdelegerade i Göteborgs begravningssamfällighet 27 oktober 2020.

Innehåller kapitlen: förvaltning, definitioner, gravrätt, begravning, minneslund-askgravlund-askgravplats, gravanordning, skötsel av gravplats samt ordningsföreskrifter.

Hämta filen Reglemente för begravningsverksamheten som pdf här.

Fakturaadress

Fakturaadress:

Göteborgs begravningssamfällighet
Fack 77801157
Box 15018
750 15 Uppsala

 

OBS! Om du skickar fakturan bifogad i mejl ska du ange ovanstående adress i fakturan.

 

Fakturor via e-post 77801157@faktura.svenskakyrkan.se
Vid utländsk valuta  77801157@invoice.svenskakyrkan.se

 


Referens: nnnn-xxxx

Är du leverantör - glöm inte att vi måste ha tydlig referens i form av namnkod med två första bokstäverna i för- respektive efternamnet. Två namn skall användas - först beslutsattestant sedan mottagningsattestant (kaan-nisv för Karin Andersson-Niclas Svensson som exempel). Ni kan ni få referenskod från er kontakt hos oss.

 

Organisationsnummer

Göteborgs begravningssamfällighet har organisationsnummer: 252004-9020