Smörblommor i grönt gräs med gravstenar i bakgrunden
Foto: Birgitta Löwing Kiser

Om oss

Göteborgs begravningssamfällighet är med 36 begravningsplatser, cirka 118 000 gravar, sju ceremonilokaler/kapell och ett krematorium samt runt 205 anställda en av landets största kyrkogårdsförvaltningar.

Vi i begravningssamfälligheten ansvarar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen och förvaltar begravningsplatserna i Göteborg. Verksamheten omsätter cirka 290 miljoner kronor och finansieras av begravningsavgiften som du betalar via skattsedeln.

Vi är en del av Svenska kyrkan, men vi är till för alla - oavsett vilken tro du har eller om du saknar tro.

Samfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Göteborg genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse.

Vi tar hand om 36 begravningsplatser med totalt ca 118 000 gravar, sju ceremonilokaler/kapell och ett krematorium. Inom begravningssamfälligheten arbetar cirka 205 personer. Under sommarhalvåret anställs ytterligare cirka 120 personer, säsongsanställd personal.

Förvaltningen är organiserad i en geografiskt indelad skötselavdelning, fyra funktionsindelade enheter och ett kansli. Läs mer om det på sidan Ansvar och organisation.

Den 1 januari 2018 delades Göteborgs församlingar in i nio enheter samt en separat begravningssamfällighet. Innan dess, från 1883 till 2017 bildade Svenska kyrkan i Göteborg en samfällighet, med gemensam ekonomi och administration. Kyrkogårdsförvaltningen ingick då som en gemensam verksamhet.

För att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen begravningsombud.

Årsrapport

Göteborgs begravningssamfällighet i bilder och text, presentation av organisationen, statistik samt delar av den formella årsredovisningen.

Årsredovisning 2022

Här kan du läsa vår formella årsredovisning för 2022.

Årsredovisning 2022 (PDF, 312 KB)

Riktlinjer för begravningsverksamheten

Vår vision, vår värdegrund och prioriterade områden för perioden 2022-2024 hittar du här:

Riktlinjer för begravningsverksamheten

Riktlinjerna fastställdes av begravningsdelegerade den 25 oktober 2021 och gäller för mandatperioden.

Här finns också en bilaga som beskriver våra förutsättningar och vår organisation. Denna revideras årligen.

Bilaga till Riktlinjer för begravningsverksamheten

Reglemente för begravningsverksamheten

Reglemente för begravningsverksamheten inom Göteborgs begravningssamfällighet. Antaget av begravningsdelegerade i Göteborgs begravningssamfällighet 27 oktober 2020.

Innehåller kapitlen: förvaltning, definitioner, gravrätt, begravning, minneslund-askgravlund-askgravplats, gravanordning, skötsel av gravplats samt ordningsföreskrifter.

Hämta filen Reglemente för begravningsverksamheten som pdf här.

Fakturaadress

Fakturaadress (används vid alla fakturaalternativ)

Göteborgs begravningssamfällighet
Fack 77801157
Box 15018
750 15 Uppsala

Organisationsnummer:  252004-9020

1. I första hand önskar vi e-fakturor.
E-­fakturaadress: 2520049020
VAN-­leverantör: Swedbank
Format: Svefaktura 1.0
Bilagor: Hanteras 

Information om e-faktura

2. I andra hand önskar vi få fakturan med e-post (som bifogad pdf-fil): 
Fakturor via e-post 77801157@faktura.svenskakyrkan.se
Vid utländsk valuta  77801157@invoice.svenskakyrkan.se​​.​​​

3. Som sista alternativ går det bra med pappersfaktura.

Betalningsvillkor ska vara minst 30 dagar.

Är du leverantör - glöm inte att vi måste ha tydlig referens som ni får vid kontakt med oss.