Schematisk skiss över förvaltningens uppbyggnad.

Ansvar & organisation

Göteborgs begravningssamfällighet ansvarar för begravningsverksamheten och kyrkogårdarna i Göteborg. Här finns 36 begravningsplatser, två kapell, fem ceremonilokaler och ett krematorium. Förvaltningen sysselsätter cirka 175 personer och har en styrelse som består av förtroendevalda från Svenska kyrkan.

Organisation

Göteborgs begravningssamfällighet bildades 1 januari 2018 efter en omorganisation av Svenska kyrkan i Göteborg och är en av Svenska kyrkans tio enheter i Göteborg. 

Samfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Göteborg genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse. För att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen begravningsombud.

Läs mer om begravningsombud.

Förvaltningen är organiserad i en skötselavdelning, fyra verksamhetsområden samt kansli och växel.

Förvaltningschef 

Cissi Hammer, 031-731 88 35
cissi.hammer@svenskakyrkan.se

Skötselavdelningen

Ansvarar för skötseln av samtliga begravningsplatser i Göteborg. Förutom alla gemensamma ytor på kyrkogårdarna ansvarar avdelningen också för skötsel av kulturgravar samt enskilda gravar med skötselavtal.
Avdelningschef: Annika Ström Öberg, 031-731 87 25
annika.stromoberg@svenskakyrkan.se 

Verksamhetsområde gräveri, verkstad, förråd och interna transporter

Ansvarar för gravgrävning, gravsättning av kistor, urnor och askor, verkstäder, förråd och transporter inom förvaltningen.
Chef: Kristian Andersson, tel 031-731 11 36
kristian.andersson2@svenskakyrkan.se

Verksamhetsområde begravningsexpedition och kapell

Ansvarar för hanteringen av alla ärenden i samband med begravningar, såsom bokning av kapell/ceremonilokaler, gravrätt, gravbok, visning av gravar samt  namnplaketter till askgravlundar. 
Chef: Marie-Louise Dreyer, 031-731 11 39
marie-louise.dreyer@svenskakyrkan.se

Verksamhetsområde fastighet, krematorium och anläggning

Ansvarar för begravningsverksamhetens krematorium, för begravningssamfällighetens fastigheter samt för mindre anläggningsarbeten inom förvaltningen. Göteborgs krematorium på Kvibergs kyrkogård utför även kremationer på uppdrag av andra begravningshuvudmän i Västsverige.  
Chef: Roger Johansson 031-731 11 35 
Roger.Johansson2@svenskakyrkan.se   

Verksamhetsområde utveckling och förvaltning

Ansvarar för förvaltning och planering av våra begravningsplatser samt har ansvar och expertis för begravningslagstiftningsfrågor, nyanläggning, utvidgning och gestaltning av begravningsplatser samt kulturmiljöfrågor. I verksamhetsområdet ingår även godkännande av gravvårdsritningar (gravstenar, stenramar med mera).
Chef: Katarina Evenseth, 031-731 82 95
katarina.evenseth@svenskakyrkan.se

Kansli och växel

På begravningssamfällighetens kansli finns de gemensamma kompetenser som ska stödja begravningssamfällighetens avdelningar och verksamheter samlade: controller, ekonomiadministratör, HR-specialist, kommunikatör, IT-samordnare, förvaltningssekreterare och förvaltningsadministratör, miljö- och fastighetsingenjör samt växeltelefonist.
Chef: Cissi Hammer, 031-731 88 35 
cissi.hammer@svenskakyrkan.se

 

Parkbänk, sommar, Östra kyrkogården

Demokrati i begravningssamfälligheten

Begravningssamfälligheten styrs av begravningsdelegerade och en begravningsstyrelse.

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

Gravskötselexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om skötsel av gravar, utbud/sortiment av växter samt olika former av skötselavtal. 

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring skötsel. Du kan också skicka e-post till gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Vi tar endast emot avtalade besök.

Besöksadress: Västra kyrkogården, 
Sven Brolids väg 35, 414 73 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

Krematorieexpeditionen

Vi svarar på frågor om kremation och urnor. Uthämtning av urnor sker hos oss och vi bokar när anhöriga vill närvara vid kremation eller låna vårt anhörigrum. 

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl 9-12 och 13-16 för hjälp med frågor kring kremationer. Du kan också skicka e-post till
gbg.krem@svenskakyrkan.se 

Krematorieexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, ingång i nya krematoriet.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 8, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg