Skylt om historien kring Mariebergs kyrkogård

Ansvar & organisation

Göteborgs begravningssamfällighet ansvarar för begravningsverksamheten och kyrkogårdarna i Göteborg. Här finns 36 begravningsplatser, två kapell, fem ceremonilokaler och ett krematorium. Förvaltningen sysselsätter cirka 175 personer och har en styrelse som består av förtroendevalda från Svenska kyrkan.

Organisation

Göteborgs begravningssamfällighet bildades 1 januari 2018 efter en omorganisation av Svenska kyrkan i Göteborg och är en av Svenska kyrkans tio enheter i Göteborg. 

Samfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Göteborg genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse. För att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen begravningsombud.

Läs mer om begravningsombud.

Organisationsskiss för Göteborgs begravningssamfällighet från 20210101

För tydligare organsationsskiss - klicka här(pdf)

Förvaltningschef 

Cissi Hammer, 031-731 88 35
cissi.hammer@svenskakyrkan.se

Begravningsavdelningen

svarar för hanteringen av alla ärenden i samband med begravningar, såsom visning/bokning av kapell, gravrätt, gravbok, visning av gravar, gravgrävning, gravsättning av kistor, urnor och askor, samt godkännande av gravvårdsritningar och namnplaketter till askgravlundar. Avdelningen har dessutom  ansvar för planering, ombyggnad och nyanläggningar av kyrkogårdar.

Avdelningschef: Katarina Evenseth, 031-731 82 95
katarina.evenseth@svenskakyrkan.se

Skötselavdelningen

svarar för skötseln av samtliga kyrkogårdar i Göteborg.
Avdelningschef: Håkan Martinsson, 031-731 87 25 hakan.martinsson@svenskakyrkan.se 

Krematorieavdelningen

svarar för begravningsverksamhetens kremeringar. Göteborgs krematorium på Kvibergs kyrkogård, utför även kremationer på uppdrag av andra begravningshuvudmän i Västsverige. Från 1 januari 2021 byter avdelningen namn till Fastighets- och krematorieavdelningen och får då även ansvar för begravningssamfällighetens fastigheter.
Avdelningschef: Roger Johansson 031-731 11 35 
Roger.Johansson2@svenskakyrkan.se   

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. 
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

 

Gravskötsel-expeditionen

Vi svarar på alla frågor om skötsel av gravar, utbud/sortiment av växter samt olika former av skötselavtal. 

Ring tel: 031-731 80 80. Tryck 1 för hjälp med frågor kring gravskötsel.

Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för fysiska besök.

E-post: gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Västra kyrkogården, 
Sven Brolids väg 35, 414 73 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

Krematorie-expeditionen

Vi svarar på frågor om kremation och urnor. Uthämtning av urnor sker hos oss och vi bokar när anhöriga vill närvara vid kremation eller låna vårt anhörigrum. 

Du når oss på 031-731 80 80 tryck 3 för hjälp kring kremationsfrågor
Öppet vardagar kl. 9-12, 13-16
gbg.krem@svenskakyrkan.se 

Krematorie-expeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, ingång i nya krematoriet.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 8, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg