Fyrkantig byggnad med kala träd som spretar mot himlen
Foto: Bert Leandersson

Krematoriet i Göteborg

Krematoriet på Kvibergs kyrkogård består av två delar - en ny och en gammal byggnad som är sammanlänkade. Här finns en stor kapacitet för kremationer med bästa möjliga reningsteknik som uppfyller alla gällande miljökrav.

Över 6 000 stoft från Göteborg och dess kranskommuner kremeras årligen i Kvibergs krematorium. Krematorierna har ett miljötillstånd från Länsstyrelsen som gäller för 10 000 kremationer per år. 

Det nya krematoriet

Det nya krematoriet, ritat av Peter Erséus från Erséus Arkitekter AB, byggdes intill det gamla och är sammanlänkat med det gamla krematoriet genom glasade gångar. Invigningen ägde rum den 10 november 2017 och det nya krematoriet togs i bruk 2018.

En stram arkitektur med moderna byggmaterial och stora fönsterpartier gör att det är ljust och vackert i lokalerna.

I den nya byggnadens övervåning finns fyra ugnar och intill finns ett anhörigrum för dem som vill följa kremeringen via en fönstervägg. I bottenplanet finns ett rum för avsked.

Innanför entrén finns krematorieexpeditionen för bland annat uthämtning av urnor. Dessutom finns kontorsdel med sammanträdesrum.

Arkitektonisk beskrivning av nya krematoriet

”Årets vinnare av Per och Alma Olssons pris spänner över hela skalan från det storslaget monumentala till det finstämt sirliga.

På håll en avskalad monolit i grå betong, en offentlig byggnad värdig uppgiften att möta besökaren i livets svåraste stunder. I avskedet från en nära anhörig.

På närmare håll tecknar sig fasaderna som skulpturerade konkava skärmar, där de prefabricerade väggelementen gjorts till flortunna ark. Det är ett säreget spel mellan kraft och tyngd å ena sidan och sinnlighet och experimentlusta å andra.

Interiören är genomtänkt i material och detalj och hela byggnadsverket är utfört med stor precision och utstrålar just den värdighet som situationen kräver.

Resultatet är en arkitektur som lyckas vara både storslagen och intim, både tidlös och tydligt förankrad i nuet.”

Motiveringen för priset ”årets byggnadskonst 2018” till Göteborgs krematorium i Kviberg

Arkitekt Peter Erséus från Erséus Arkitekter AB svarar för arkitekturen.

Gul tegelbyggnad med koppartak, skorsten och torn.
Gamla krematoriet på Kviberg Foto: Roger Johansson

Det gamla krematoriet

Det äldre krematoriet togs i bruk hösten 1999. Det är inrymt i den byggnad som tidigare var Helga korsets kapell, ritat av arkitekt R O Swensson och invigt samtidigt som kyrkogården 1935 av biskop C E D Block. Här finns ett stort graverat glasfönster av Simon Gate.

I oktober 2022 inledde vi ett projekt med att byta ut de fyra gamla ungarna som värmdes med eldningsolja mot två nya som drivs med rapsmetylester (RME). Samtidigt renoverade vi lokalerna invändigt för att förbättra arbetsmiljön för våra krematorietekniker.

Renoveringen och ugnsbytet blev klart i november 2023, ett halvår tidigare än beräknat. Totalkostnaden blev cirka 43 miljoner kronor, vilket var runt 9 miljoner mindre än vi räknat med.

Bytet av ugnarna innebär att alla våra sex krematorieugnar nu drivs med RME och att krematorieverksamheten är i stort sett fossilfri. 

Nya krematoriet på Kviberg, interiör entréplan

Göteborgs nya krematorium får ett nytt arkitekturpris

Krematoriet på Kviberg har vunnit ytterligare en arkitekturtävling med pris från Sveriges Arkitekter Västra Götaland, SAVG. Det blir det tredje priset för utformningen av byggnaden.

Göteborgs krematorium fick priset Årets Arkitektur 2019

Göteborgs krematorium vann klassen Årets Arkitektur på Årets Rumgalan den 4 februari 2019 i Stockholm.

Nya krematoriet på Kviberg, interiör trappan ner med utsikt från fönsterpartiet ut mot kyrkogården

Kvibergs krematorium ”årets bästa byggnad” 2018

Det nya krematoriet får priset från Per och Alma Olssons fond för god byggnadskonst 2018. Priset delades ut av Göteborgs stad, 14 december.

Kremering

I Göteborg kremeras cirka 80 procent av de avlidna. Krematoriet finns på Kvibergs kyrkogård vid Kortedalavägen.

Första spadtaget, krematoriet Kviberg

Ett krematorium blir till

Följ arbetet med det nya krematoriet på Kvibergs kyrkogård i text och bild från första spadtaget till färdigt resultat.

Krematorieexpeditionen

Vi svarar på frågor om kremation och urnor. Uthämtning av urnor sker hos oss och vi bokar när anhöriga vill närvara vid kremation eller låna vårt anhörigrum. 

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl 9-12 och 13-16 för hjälp med frågor kring kremationer. Du kan också skicka e-post till
gbg.krem@svenskakyrkan.se 

Krematorieexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, ingång i nya krematoriet.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 8, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg