Kontaktväg för medier

Är du journalist och behöver information och/eller kontakt? Vi strävar efter att så långt det är möjligt vara tillgängliga för journalister och på bästa sätt svara på frågor.

Kontakta gärna kommunikatör birgitta.lowingkiser@svenskakyrkan.se, tel 031-731 88 33, för att få hjälp, eller bli lotsad vidare.

Begravningssamfälligheten finns i sociala medier

Ikoner för facebook, linkedin och facebook

Följ oss gärna på Facebook, Linkedin och Instagram.