Kista, blommor, S:t Sigfrids kapell Kviberg
Foto: Ronald Eek

Ordna begravningen själv

Det här är en checklista för den som själv ska ordna med begravning.

Om du inte vill ordna allt själv, kan begravningsbyråerna oftast hjälpa till med det du önskar. Har du frågor är du välkommen att kontakta begravningsexpeditionen, Kvibergs kyrkogård, tel 031-731 80 80, öppet måndag-fredag 9-12 och 13-16. Vid kyrklig eller annan religiös begravningsakt bör du kontakta den församling den avlidne tillhörde. Församlingarna i Göteborg finner du på vår webbsida Församlingar i Göteborg.

Dödsbevis/anmälan av dödsfall

En läkare intygar dödsfallet och utfärdar dödsbevis som skickas till Skatteverkets lokalkontor.

Gravsättningsintyg

Skatteverket utfärdar därefter intyg för gravsättning. Intyget beställs per telefon eller hämtas på Skatteverket. Om den avlidne ska kremeras måste du beställa två exemplar av gravsättningsintyget.

Kyrka/kapell

Begravningskapell bokas på begravningsexpeditionen. Akten kan ske måndag-fredag på fastställda tider. Tid för begravning i församlingskyrka beställs på församlingens expedition.

Präst/officiant

Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan och var skriven i en Göteborgsförsamling, kontakta församlingen för att bestämma tid för begravning. Om den avlidne tillhörde ett annat trossamfund, kontakta det.

Borgerliga förrättare

... utses av Göteborgs Stad. Mer information via stadens kontaktcenter, 031-365 00 00. Anhörig eller annan person kan också vara begravningsförrättare.

Musik

Vid begravningen i kapell ordnar du själv eventuell musiker; i regel kan hemförsamlingen rekommendera någon. Vid begravningsakt i kyrka ordnar församlingen med musiker.

Gravsättning

... kan ske i kistgrav, urngrav, minneslund eller askgravlund. Askan kan också spridas över mark eller vatten, vilket fordrar tillstånd från Länsstyrelsen.

Gravplats

Finns redan gravplats i släkten kan kanske den användas. Gravplats beställs på Begravningsexpeditionen som också har gravvisare som kan visa möjliga alternativ.

Kremering och gravsättning

... beställs på blankett ”Beställning av begravning” från begravningsexpeditionen. Gravsättning i befintlig grav bokas genom begravningsexpeditionen, tel 031-731 80 80. Endast den som enligt gravregistret är gravrättsinnehavare, eller närmast anhörig, kan beställa begravning. Gravöppning och återställande av gravplats ordnar kyrkogårdsförvaltningen.

Kista och urna

... ska vara av material som kyrkogårdsförvaltningen godkänner. De kan köpas hos begravningsbyråer. Föreskrifter hämtas/beställs från begravningsexpeditionen.

Svepning

Du kan själv svepa den avlidne; oftast finns rum för detta på sjukhuset. Svepdräkt kan köpas hos begravningsbyråer, som också kan utföra svepningen. Den avlidne kan också läggas i kistan med egna kläder.

Transport

Transporten måste ske på ett hänsynsfullt och värdigt sätt i en kista. Du kan själv transportera den avlidne till kyrkogården eller beställa transporten av en begravningsbyrå.

Övrigt

Begravningsexpeditionen tar emot beställningar för alla kyrkogårdar i Göteborg, 031-731 80 80. För ytterligare information se broschyren Råd vid begravning.

Läs mer om Borgerliga begravningsförrättare  på Göteborgs Stads portal.

Begravningssamfälligheten och begravningsbyråerna kan ge ytterligare information. Behöver du ytterligare hjälp - kontakta gärna begravningsexpeditionen.

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg