Foto: Martin Schild

Pastorat och församlingar i Göteborg

Från 1 januari 2018 finns sex pastorat, tre fristående församlingar och en begravningssamfällighet i Göteborg.

Begravningssamfälligheten ansvarar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen och förvaltar kyrkogårdarna i Göteborg. I mötet med göteborgarna och våra andra uppdragsgivare kallas vi ofta för kyrkogårdsförvaltningen men Göteborgs begravningssamfällighet är vårt officiella namn.

Läs mer på sidorna Om oss och Ansvar och organisation.

Nedan hittar du länkar till de övriga nio enheterna inom Svenska kyrkan i Göteborg.

Församlingar i Göteborg

Askims församling

Askims församling

Backa pastorat
Backa pastorat
Församlingar som ingår: Backa församling & Tuve-Säve församling

Carl Johans pastorat
Carl Johans pastorat
Församlingar som ingår: Carl Johans församling, Högsbo församling, Masthuggs församling & Oscar Fredriks församling 

Domkyrkopastoratet
Domkyrkopastoratet 
Församlingar som ingår: Domkyrkoförsamlingen, Annedals församling, Haga församling, Johannebergs församling, Tyska Christinae församling & Vasa församling 

Lundby församling
Lundby församling

Nylöse pastorat
Nylöse pastorat
Församlingar som ingår: Angereds församling, Bergsjöns församling, Kortedala församling & Nylöse församling 

Torslanda-Björlanda församling
Torslanda-Björlanda församling 

Västra Frölunda pastorat
Västra Frölunda pastorat
Församlingar som ingår: Näsets församling, Styrsö församling, Tynnereds församling , Västra Frölunda församling & Älvsborgs församling 

Örgryte pastorat
Örgryte pastorat 
Församlingar som ingår: Björkekärrs församling, Härlanda Församling, Sankt Pauli församling & Örgryte församling 

De nio församlingarna/pastoraten

Om Göteborgs begravningssamfällighet

Göteborgs begravningssamfällighet bildades 1 januari 2018 efter en omorganisation av Svenska kyrkan i Göteborg. Begravningssamfälligheten ansvarar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen och förvaltar kyrkogårdarna i Göteborg. Verksamheten omsätter cirka 200 miljoner kronor och finansieras av begravningsavgiften.

Samfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Göteborg genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse.

Här finns 36 begravningsplatser med totalt cirka 118 000 gravar, sju ceremonilokaler/kapell och ett krematorium.

Inom begravningssamfälligheten arbetar cirka 175 personer och under sommarhalvåret anställs ytterligare cirka 130 personer, säsongsanställd personal.

Förvaltningen är organiserad i en skötselavdelning, fyra verksamhetsområden och ett kansli.

Skötselavdelningen är uppdelad i fyra geografiska områden med varsin chef. Skötselavdelningen ansvarar för all löpande skötsel av kyrkogårdarna och organiserar mellan cirka 120 och 240 medarbetare beroende på årstid/säsong.

De fyra verksamhetsområdena leds av lika många chefer och är funktionsindelade:

  • Gravgrävning, verkstäder, förråd och förvaltningsinterna transporter.
  • Begravningsadministration och kapellverksamhet
  • Krematorium, fastighet och mindre anläggningsarbeten
  • Utveckling och förvaltning, med ansvar och expertis för begravningslagstiftningsfrågor, nyanläggning, utvidgning och gestaltning av begravningsplatser. 

Kansliet leds av förvaltningschefen.