Foto: Martin Schild

Församlingarna i Göteborg

Från 1 januari 2018 finns sex pastorat, tre fristående församlingar och en begravningssamfällighet i Göteborg.

Församlingar i Göteborg

Askims församling

Askims församling

Backa pastorat
Backa pastorat
Församlingar som ingår: Backa församling & Tuve-Säve församling

Carl Johans pastorat
Carl Johans pastorat
Församlingar som ingår: Carl Johans församling, Högsbo församling, Masthuggs församling & Oscar Fredriks församling 

Domkyrkopastoratet
Domkyrkopastoratet 
Församlingar som ingår: Domkyrkoförsamlingen, Annedals församling, Haga församling, Johannebergs församling, Tyska Christinae församling & Vasa församling 

Lundby församling
Lundby församling

Nylöse pastorat
Nylöse pastorat
Församlingar som ingår: Angereds församling, Bergsjöns församling, Kortedala församling & Nylöse församling 

Torslanda-Björlanda församling
Torslanda-Björlanda församling 

Västra Frölunda pastorat
Västra Frölunda pastorat
Församlingar som ingår: Näsets församling, Styrsö församling, Tynnereds församling , Västra Frölunda församling & Älvsborgs församling 

Örgryte pastorat
Örgryte pastorat 
Församlingar som ingår: Björkekärrs församling, Härlanda Församling, Sankt Pauli församling & Örgryte församling 

De nio församlingarna/pastoraten

Om Göteborgs begravningssamfällighet

Göteborgs begravningssamfällighet bildades 1 januari 2018 efter en omorganisation av Svenska kyrkan i Göteborg. Begravningssamfälligheten ansvarar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen och förvaltar kyrkogårdarna i Göteborg. Verksamheten omsätter cirka 200 miljoner kronor och finansieras av begravningsavgiften. Samfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Göteborg genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse. Här finns 36 begravningsplatser med totalt cirka 118 000 gravar, sju ceremonilokaler/kapell och ett krematorium. Inom begravningssamfälligheten arbetar cirka 175 personer och under sommarhalvåret anställs ytterligare cirka 120 personer, säsongsanställd personal. Förvaltningen är organiserad i tre avdelningar med ett gemensamt kansli. Skötselavdelningen ansvarar för all skötsel av kyrkogårdarna, begravningsavdelningen för kapellen, begravningsexpedition och gravgrävning och fastighets- och krematorieavdelningen för krematoriet och förvaltningen av våra fastigheter och tekniska installationer.