Göteborgs domkyrkopastorat

Sex cityförsamlingar som tillsammans gör skillnad i Göteborg.

Dataskyddsombud

Erika Malmberg, inTechrity

072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se
Kungsgatan 12
652 24 Karlstad