Meny

Möten och diakoni

Diakoni kan vara att mötas av ett vänligt leende vid fikabordet. Eller att få besök när man inte kan lämna sängen.

I Domkyrkopastoratet är diakonin ett prioriterat område för församlingarna. Det kan handla om uppskattade träffar för daglediga där man fikar tillsammans. Diakonerna gör även hembesök, och kan ibland stötta i ekonomiskt utsatta situationer.

Anna Djurbäck

Anna Djurbäck

Annedals församling

Diakon

Kerstin Nilsson

Kerstin Nilsson

Annedals församling

Diakon

Nils Olandersson

Nils Olandersson

Annedals församling

Diakon

Elisabet Andersson

Elisabet Andersson

Göteborgs domkyrkoförsamling

Diakon

Birgitta Holmer

Birgitta Holmer

Göteborgs domkyrkoförsamling

Diakon

Britta Svensson

Britta Svensson

Göteborgs Haga församling

Diakon

Daniel Brorsson

Johannebergs församling

Diakon

Maria Hanner

Johannebergs församling

Diakon, Johanneberg

Ann Åkesson

Johannebergs församling

Diakon, Burås

Beatrix Bayerle

Beatrix Bayerle

Deutsche Gemeinde Göteborg

Diakon, Husmor

Helena Ahlgren

Vasa församling

Diakon