Foto: Kristin Lidell /Ikon

Möten och diakoni

Diakoni kan vara att mötas av ett vänligt leende vid fikabordet. Eller att få besök när man inte kan lämna sängen.

I Domkyrkopastoratet är diakonin ett prioriterat område för församlingarna. Det kan handla om uppskattade träffar för daglediga där man fikar tillsammans. Diakonerna gör även hembesök, och kan ibland stötta i ekonomiskt utsatta situationer.

Beatrix Bayerle

Beatrix Bayerle

Deutsche Gemeinde Göteborg

Diakon, Husmor