Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Möten, medmänsklighet och diakoni

Diakoni kan vara att mötas av ett vänligt leende vid fikabordet. Eller att få besök när man inte kan lämna sängen.

I Domkyrkopastoratet är diakonin ett prioriterat område för församlingarna. Det kan handla om uppskattade träffar för daglediga där man fikar tillsammans. Diakonerna gör även hembesök, och kan ibland stötta i ekonomiskt utsatta situationer.

Anna Djurbäck

Anna Djurbäck

Annedals församling

Diakon

Kerstin Nilsson

Kerstin Nilsson

Annedals församling

Diakon

Nils Olandersson

Nils Olandersson

Annedals församling

Diakon

Elisabet Andersson

Göteborgs domkyrkoförsamling

Diakon

Monika Gustafsson

Monika Gustafsson

Göteborgs domkyrkoförsamling

Diakon

Birgitta Holmer

Birgitta Holmer

Göteborgs domkyrkoförsamling

Diakon

Britta Svensson

Britta Svensson

Göteborgs Haga församling

Diakon

Elisabet Andersson

Johannebergs församling

Diakon, Johanneberg

Maria Hanner

Johannebergs församling

Diakon, Johanneberg

Ann Åkesson

Johannebergs församling

Diakon, Burås

Helena Ahlgren

Vasa församling

Diakon

Daniel Brorsson

Vasa församling

Diakon .