Meny

Samtal och stöd

Av och till är livet svårt, och alla hamnar vi i situationer då vi kan behöva tala med någon. Vänd dig gärna till församlingens präster och diakoner för enskilda samtal eller för att delta i samtalsgrupper.

När sorgen drabbar kan det hjälpa att tala med andra i liknande situation. I Annedals församling finns bland annat sorgegrupper för människor i yrkesverksam ålder, sorgegrupper på dagtid för äldre och samtalsgrupper när någon tagit sitt liv.

Kontakta Pierre Sund präst, 731 86 15, Anna Djurbäck diakon, 731 86 18, Kerstin Nilsson diakon, 731 61 28 eller Manilla Bergström präst, 731 66 05.

Också andra församlingar i domkyrkopastoratet erbjuder möjlighet till samtal. Här är en länk till pastoratets präster och diakoner.