Samtal och stöd

Av och till är livet svårt, och alla hamnar vi i situationer då vi kan behöva tala med någon. Vänd dig gärna till församlingens präster och diakoner för enskilda samtal eller för att delta i samtalsgrupper.

När sorgen drabbar kan det hjälpa att tala med andra i liknande situation. I Annedals församling finns bland annat sorgegrupper för människor i yrkesverksam ålder, sorgegrupper på dagtid för äldre och samtalsgrupper när någon tagit sitt liv.

Också andra församlingar i domkyrkopastoratet erbjuder möjlighet till samtal. Här är en länk till pastoratets präster och diakoner.

Eva Jonsson

Eva Jonsson

Annedals församling

Vikarierande diakon

Björn Bäckersten

Björn Bäckersten

Annedals församling

Komminister

Manilla Okomdal Nordanstig

Manilla Okomdal Nordanstig

Annedals församling

Församlingsherde