Samtal och stöd

Av och till är livet svårt, och alla hamnar vi i situationer då vi kan behöva tala med någon. Vänd dig gärna till församlingens präster och diakoner för enskilda samtal eller för att delta i samtalsgrupper.

När sorgen drabbar kan det hjälpa att tala med andra i liknande situation. I Annedals församling finns bland annat sorgegrupper för människor i yrkesverksam ålder, sorgegrupper på dagtid för äldre och samtalsgrupper när någon tagit sitt liv.

Också andra församlingar i domkyrkopastoratet erbjuder möjlighet till samtal. Här är en länk till pastoratets präster och diakoner.