Foto: Anders Västlund

Samtal och stöd

Behöver du någon att tala med? Präster och diakoner har tystnadsplikt och vem som helst kan komma för ett samtal.

DIAKONIMOTTAGNING
Diakonerna har mottagning utan tidsbokning i Domkyrkan, följande tider:
Måndag kl 10-11
Torsdag kl 10-11 
Du kan även ringa och avtala tid direkt med den du vill tala med.
På diakonimottagningen kan man också få hushållsekonomisk rådgivning och hjälp att hitta mötesplatser med andra människor. Domkyrkans diakoner kan också komma till dig på hembesök eller sjukbesök.

SJÄLAVÅRD
Välkommen att kontakta präst eller diakon för att boka en tid.

Stöd i kriser och någon att tala med
När du behöver hjälp i någon social eller praktisk fråga. När du är i sorg eller kris och när du behöver någon att tala med finns vår diakonala själavård.
Bearbetning och stöd till nyorientering
När du vill bearbeta något du bär inom dig och är motiverad för förändring och nya steg i ditt liv finns möjlighet till bearbetande (terapeutisk) själavård.
Andlig vägledning och trossamtal
När du behöver andlig vägledning eller önskar samtal om tro, bön och det inre livet finns våra präster och några tränade volontärer tillgängliga för sådana samtal.
Samtal för yrkesverksamma, grupper och familjer
Finns som en möjlighet för enskilda, grupper, företag och familjer som vill ha stöd att bearbeta skeenden och svårigheter.

Volontärer sökes!
Är du socionom, kurator, beteendevetare, präst eller diakon, psykolog, terapeut, handledare eller psykiatrimedicinare och vill göra en volontär insats någon eller några timmar i veckan? Kontakta Josefine Callenberg, se nedan!

Ekonomi, gåvor och avgifter
Samtalsmottagningen är en del av Svenska kyrkans viktiga arbete och finansieras därför av de som betalar medlemsavgift. För dig som vill och kan finns möjlighet
att ge en gåva eller betala för samtalen till Domkyrkans själavårdsmottagning på swishnummer 123 637 8517. Om du tillhör ett företag, församling eller organisation och kommer för handledning utgår en avgift enligt förutsättningar.

Kontakta oss
Josefine Callenberg, präst, vard. kl. 8-10
josefine.callenberg@svenskakyrkan.se, 031-731 88 95

Maria Bergius, präst
maria.bergius@svenskakyrkan.se, 031-731 61 55