Foto: Anders Västlund

Samtal och stöd

Behöver du någon att tala med? Prästen och diakonen har tystnadsplikt och vem som helst kan komma för ett samtal.

ÖPPEN SAMTALSMOTTAGNING
Samtalsmottagningen är öppen för alla, och du behöver inte ha en särskild tro, något medlemskap eller någon bekännelse för att komma. Vid följande tider finns en diakon eller präst på plats i Domkyrkan för samtal utan tidsbokning. På tisdagar och torsdagar kan du också bikta dig.
Måndag 16.30 – 17.30
Tisdag 16.30 – 17.30
Onsdag 16.30 – 17.30
Torsdag 16.30 – 17.30
Om du sedan vill boka tid för fler samtal kontaktar du oss för planering och tidsbokning. Du kan också boka tid för ett första samtal direkt via telefon eller
e-post.

DIAKONIMOTTAGNING
Diakonerna har också öppen mottagning i Domkyrkan på följande tider.
Måndag 10-11
Onsdag 10-11
Fredag 10-11 
Du kan även ringa och avtala tid direkt med den du vill tala med.
På diakonimottagningen kan man också få hushållsekonomisk rådgivning och hjälp att hitta mötesplatser med andra människor. Domkyrkans diakoner kan också komma till dig på hembesök eller sjukbesök.

SJÄLAVÅRD
Stöd i kriser och någon att tala med
När du behöver hjälp i någon social eller praktisk fråga. När du är i sorg eller kris och när du behöver någon att tala med finns vår diakonala själavård.
Bearbetning och stöd till nyorientering
När du vill bearbeta något du bär inom dig och är motiverad för förändring och nya steg i ditt liv finns möjlighet till bearbetande (terapeutisk) själavård.
Andlig vägledning och trossamtal
När du behöver andlig vägledning eller önskar samtal om tro, bön och det inre livet finns våra präster och några tränade volontärer tillgängliga för sådana samtal.
Samtal för yrkesverksamma, grupper och familjer
Finns som en möjlighet för enskilda, grupper, företag och familjer som vill ha stöd att bearbeta skeenden och svårigheter.


Volontärer sökes!
Är du socionom, kurator, beteendevetare, präst eller diakon, psykolog, terapeut, handledare eller psykiatrimedicinare och vill göra en volontär insats någon eller några timmar i veckan? Kontakta Josefine Callenberg, se nedan!

Ekonomi, gåvor och avgifter
Samtalsmottagningen är en del av Svenska kyrkans viktiga arbete och finansieras därför av de som betalar medlemsavgift. För dig som vill och kan finns möjlighet
att ge en gåva eller betala för samtalen till Domkyrkans själavårdsmottagning på swishnummer 123 637 8517. Om du tillhör ett företag, församling eller organisation och kommer för handledning utgår en avgift enligt förutsättningar.

Kontakta oss
Marie-Louise Bengtsson, präst
marie-louise.bengtsson@svenskakyrkan.se, 031-731 61 41
Josefine Callenberg, präst, vard. kl. 8-10
josefine.callenberg@svenskakyrkan.se, 031-731 88 95
Susanne Olbing, präst
susanne.olbing@svenskakyrkan.se, 031-731 61 45
Birgitta Holmer, diakon
birgitta.holmer@svenskakyrkan.se, 031-731 61 38
Elisabet Andersson, diakon
elisabet.k.andersson@svenskakyrkan.se, 072-536 86 38