Diakoni

Diakoni i Vasa församling är samtal med diakonerna, kaffe under träden och grillkvällar på sommaren, matutdelning till behövande, frukost på fredagar, kvällsmat på torsdagar, secondhandbutiken Mona, arbetsgemenskap på onsdagar "Där det händer" och mycket mer!

Någon att tala med

Ibland behöver man prata med någon utomstående om sin livssituation. Du kan alltid boka ett enskilt samtal med någon av våra diakoner eller påräster. Inga problem är för stora eller små.

Välkommen att boka tid, ring eller kontakta oss via e-post.

Matabbonemang

Varje tisdag har vi matutdelning här i Vasa. Nästa ansökningstillfälle blir i april. För info kontakta diakon Catarina Granath.

Ekonomiskt stöd

Gäller ditt besök ekonomiska frågor kan vi endast ta emot dig som är bosatt i Vasa församling. I annat fall hänvisas du till din hemförsamling.

Du som bor i Vasa församling kan söka fondmedel vår och höst. För info kontakta diakon catarina.granath@svenskakyrkan.se.