Diakoni

Diakoni utgår från Guds kärlek. Vi är sedda och älskade av Gud. Av det vi får vill vi ge. Gud, som först har älskat oss, betror oss om att älska vår nästa som oss själva. Diakonin är inte en verksamhet i sig utan vi vill att den ska genomsyra allt som händer i församlingen. Vi vill försöka se Kristus i dem vi möter och räkna med att varje människa både behöver få ta emot och har något att ge.