Meny

Diakoni

Diakoni utgår från Guds kärlek. Vi är sedda och älskade av Gud. Av det vi får vill vi ge. Gud, som först har älskat oss, betror oss om att älska vår nästa som oss själva. Diakonin är inte en verksamhet i sig utan vi vill att den ska genomsyra allt som händer i församlingen. Vi vill försöka se Kristus i dem vi möter och räkna med att varje människa både behöver få ta emot och har något att ge.

Någon att tala med

Välkommen att höra av dig till diakonen om du vill ha någon att samtala med. Samtalen kostar inget. Diakonen har tystnadsplikt.

Ibland kan man vilja ha någon utomstående att tala med om små och stora saker i livet. Det kan handla om relationer, ensamhet, sorg, vardagens bekymmer, frågor om tro och tvivel.

För den som mist en nära anhörig kan ordnas en samtalsgrupp där man får träffa andra i samma situation och tala om sorgen. Kontakta diakonen om du är intresserad.

Diakonen kan göra hembesök och sjukbesök hos den som önskar.

 

Torsdagar:

Bön och musik  kl 12.00 !

Varje torsdag från 29/8 har vi gemenskap med andakt i kyrkan, musik (se annonser för vilka veckor) och vegetarisk sopplunch i församlingshemmet med start kl 12.00 i kyrkan. Sopplunchen kostar 30 kr.

 

Råd, stöd och ekonomisk hjälp:

I Vasa församling finns också möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp från församlingens stiftelser och fonder, främst inför sommar och jul. Sista datum för att söka inför jul är 15 november och inför sommaren är 15 maj. Hör av dig till någon av diakonerna för ansökningsblankett och mer information.

Diakonen kan också fungera som stöd i kontakt med myndigheter med mera.

Öppen mottagning stängd tills vidare!

Helena Ahlgren
Telefontid tisdag och onsdag kl. 10.30 - 11.30.
Tel: 031-731 86 74
Mobil: 0705-25 86 74
E-post: helena.ahlgren@svenskakyrkan.se

Ingång till diakonmottagning i församlingshemmet bredvid Vasakyrkan.

För samtal dygnet runt finns Kyrkans jourtjänst, som bemannas av frivilliga. Tel: 031-80 06 50, eller besök deras hemsida.
Jourhavande präst nås via 112.

För par och familjer med samlevnadsproblem finns möjlighet att få hjälp att samtala med varandra och få råd och stöd hos Kyrkans familjerådvigning. Tel: 031-15 53 50.