Stöd

Vi finns för dig när livet känns svårt.

Diakonimottagning

Vi tar emot för samtal, rådgivning och ekonomisk hjälp. Kontakta oss så bokar vi en tid. Läs mer.

Någon att prata med

Församlingens präster och diakoner finns till för dig.

Kyrkan på vård- och omsorgsboenden

Vi firar gudstjänst på vård- och omsorgsboenden i församlingen. Läs mer om tid och plats.

EKONOMISKT STÖD

Kontakta våra diakoner när det gäller ekonomiskt stöd.

Tjäna varand­ra, var och en med den nådegåva han har fått, som go­da förval­ta­re av Guds nåd i dess många for­mer.

Första Petrusbrevet 4:10

Samtal och besök

Våra präster och diakoner kan göra hembesök och sjukbesök hos den som önskar. För den som inte kan ta sig till högmässan finns möjlighet till så kallad sjuk-kommunion - enskild nattvard.

Hjälp församlingen att hjälpa

Stöd Johannebergs diakonifond.