Solljus reflekteras i en kyrkorgels pipor.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Musik i Göteborg

Kyrkorna i Göteborg erbjuder musikupplevelser nära dig, ofta helt gratis.

Församlingarna i Göteborg samarbetar med studieförbundet Sensus. 
För eventuell entréavgift - läs mer under respektive evenemang.

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandringar i Göteborgs stift

Att vandra i en lagom lunk, hinna med att se och uppleva utmed vägen, att tänka en tanke till slut. Att få möjlighet att tala med medvandrare men även kunna gå tillsammans i tystnad. En pilgrimsvandring är välgörande för både kropp och själ.

Mässdeltagare framför en fågelbur-liknande scen.

Kultursamverkan

Göteborgs stift finns med i många olika kulturella arrangemang såsom Bokmässan, Göteborg Film Festival, Kvalitetsmässan, utställningar, vetenskapsfestival, temamässor och konserter.

Orkester spelar i en kyrka

Musikliv i kyrkan

Gudstjänster, mässor, konserter och körer. Musik är en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generell heltäckande definition. Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.