Musik

Vill du lyssna till Bach eller själv sjunga i kör? I pastoratets kyrkor finns ett rikt musikliv att upptäcka.

I årets sommarbroschyr hittar du alla konserter i pastoratets kyrkor.

Domkyrkoförsamlingen

Annedals församling

Haga församling

Johannebergs församling

Tyska Christinae församling

Vasa församling