Foto: Jonathan Petersson /Pexels

Backa pastorat

Välkommen till Svenska kyrkan i Backa pastorat. Här finns två församlingar – Backa och Tuve-Säve – med åtta kyrkor och med många olika mötesplatser för människor i alla åldrar.

Nyheter

Se alla nyheter från Backa pastorat

Gudstjänst i våra kyrkor och digitalt

Backa pastorat

Behöver du någon att prata med?

Månadsbladet och församlingsbladet

Medlem i Svenska kyrkan

Kakor/cookies

Kakor/cookies på Backa pastorats hemsida placeras av huvuddomänen, www.svenskakyrkan.se och kakor/cookies faller därför under kyrkokansliets ansvar. Du hittar mer information på https://www.svenskakyrkan.se/kakor