Personal

Det är vi som är i tjänst i Backa pastorat. Välkommen att kontakta oss!

Förskolorna

Kontaktuppgifter till rektor Vanja Widander samt till respektive avdelning.

Personal efter yrke