Foto: Alex & Martin/Ikon

Körer för vuxna

Med hänsyn till coronapandemin

Med anledning av coronapandemin och utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer uppmanar vi dig som vill besöka verksamheten att:
- Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom.
- Undvik att besöka verksamheten om du tillhör någon riskgrupp.
- Tvätta händerna med tvål och varmt vatten innan du går in i lokalen.
- Håll avstånd till andra och sitt glest.
- Ha förståelse för att det finns ett max-antal platser utifrån lokalens storlek.

Bäckebol Vocalis

Blandad vuxenkör som sjunger allt från klassiska verk till klingande gospel.

Cantus

Damkör i Backa. Vi träffas på måndagskvällar i Backa församlingshem. Välkommen att höra av dig för mer information och provsjungning inför höstterminen!

Glöstorpskören

Glöstorpskören vänder sig till dig mitt i livet, som vill ha en stunds livskvalité och energipåfyllnad. Vi sjunger varierade sånger i olika stilar utifrån årstiderna. Vi arbetar med att utveckla vår sångteknink. Även du som är nybörjare är varmt välkommen.

Selmakören

Kören för Dig som är ledig på dagen och sugen på att sjunga.

S:t Olofskören

S:t Olofskören är Säve kyrkas kör, som sjunger i gudstjänster och musikgudstjänster. Repertoaren är blandad och sträcker sig från klassisk kyrkomusik till visa och jazz. Kören har för närvarande 15 medlemmar och sjunger mest två- och trestämmigt. Hör gärna av dig om du vill pröva på att sjunga!

Säve Seniorkör

Vi är en grupp sångglada kvinnor och män som sjunger en blandad repertoar - gamla och nya visor av olika slag. Kaffestunden är ett viktigt inslag vid varje övningstillfälle.

Tuve Sånggrupp

Tuve Sånggrupp riktar sig till sångglada pensionärer och daglediga. Välkommen med Du också! Vi sjunger moderna sånger och visor. Vi tränar sångteknink, där även den ovane kan hänga med. Vi har en härlig och glad fikagemenskap varje gång vi träffas. Vi uppträder regelbundet i Glöstorpskyrkan.

Well of Joy

Lovsångs- och gospelkör på torsdagar (ojämna veckor) 19.15 – 20.45 i Brunnsbokyrkan.

Vi-gör-så-gôtt-vi-kan

Här får man vara med och sjunga av hjärtans lust.