Meny

Präster och enhetschefer

Helena Fingarsen Nohle

Backa pastorat

Chef för bokningen, Präst, Distriktschef

Victoria Fridell

Backa pastorat

Präst

Maria Johnsson

Backa pastorat

Präst, Distriktschef

Bengt Ljungberg

Backa pastorat

Präst

Paul Persson

Backa pastorat

Präst

Andrea Schleeh

Backa pastorat

Kyrkoherde

Göran Starke

Backa pastorat

Präst, Distriktschef

Britta Strandroth

Backa pastorat

Präst

Maria Svenungsson

Backa pastorat

Kyrkoherdesekreterare, Teolog

John Thulin

Backa pastorat

Präst