Berättarcafé

Välkommen på berättarcafé i Glöstorpskyrkan, varje onsdag kl. 10-11.30.

På onsdagar mellan kl. 10 och 11.30 är det berättarcafé i biblioteket i Glöstorpskyrkan. Vi dricker kaffe tillsammans och pratar om både stort och smått. Kyrkan är öppen för ljuständning och en stunds stillhet eller bön.

Kontaktperson: Margareta Bengtsson, 070 78 511 05.