Kärra kyrka - historik

Historik

Kärra kyrka började byggas 1920 och var klar ett år senare. Den första gudstjänsten hölls den 19 juni och den första högmässan firades på midsommardagen samma år. I början hölls dock inte gudstjänst varje vecka. Den 29 maj 1929 beslöt Säve församlings kyrkstämma att ta emot Kärra kapell som gåva från Kärra kapellförening, från den 1 januari 1930, för framtida vård och underhåll. 

Kyrkan renoverades invändigt under 1985.

Fram till 2001 hade kyrkan benämningen kapell. Då det kan misstolkas och tas för enbart begravningskapell beslutade kyrkorådet att ändra namnet till Kärra kyrka, eftersom man ansåg att den som invigd kyrka bör ha denna status. 2006 byggdes en ny orgel av Ålems orgelverkstad i romantisk stil inspirerad av 1800-talets små engelska och franska orglar. Den har 11 stämmor fördelade på två manualer och pedal.

Nya krav på tillgänglighet

Kärra kyrka renoverades våren och hösten 2014. Fokus var att anpassa byggnaden efter dagens krav på tillgänglighet, energisparande och flexibilitet. Bland annat har man tagit bort ett par fasta bänkrader och ersatt dessa med stolar som enkelt kan flyttas. Golv, väggar och tak har fått nya ytskikt. Fönstren har renoverats och målats - likaså entrédörren.

När det gäller predikstolen, altaruppsatsen och läktarbarriären  har de konserverats av en målerikonservator. Vidare har toaletten renoverats och man har breddat dörröppningen så att alla krav för en handikapptoalett uppfylls.

I entrén, det så kallade vapenhuset, har man lagt ett nytt kalkstensgolv och satt upp flertalet skåp för förbättrade förvaringsmöjligheter. För att förbättra tillgängligheten utvändigt har en ny stentrappa byggts samt en ramp i sten utanför entrén. Fasaden har målats och omfattande markarbete med stenläggning och grönytor har utförts.

Utöver renovering har kyrkan fått en modern ljudanläggning och en projektor som möjliggör tillgänliga gudstjänster av idag.