Foto: IKON

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Möjlighet - Gratis tjänst - Tillfälle. Gratis tjänst är inget skämt! Du och jag kan erbjuda tjänster gratis, kyrkan gör det! Det här är något annorlunda än vi idag tänker, då mycket går ut på att för-tjäna. Ordet tjäna kommer från det grekiska ordet diakonia - ett ord du kanske mött som diakonissa eller diakon.

I kyrkan talar vi om att vi bedriver diakoni - alltså att möta våra medmänniskor.

I Backa pastorat finns det flera diakoner som skall synliggöra kyrkans ansvar att se människan, den sargade, lidande, lilla människan men också den starka, lyckliga och visa henne omsorg.

Vi diakoner kan aldrig själva ensamma räcka till för alla men vi kan tillsammans göra en insats för våra medmänniskor.

Backa pastorats diakonifond

I pastoratet finns en diakonifond som du kan söka pengar från om du är ekonomiskt utsatt och uppfyller vissa kriterier. Ansökningsperiod: 15 oktober - 15 november 2022