Foto: Alex & Martin/Ikon

Säve Seniorkör

Vi är en grupp sångglada kvinnor och män som sjunger en blandad repertoar - gamla och nya visor av olika slag. Kaffestunden är ett viktigt inslag vid varje övningstillfälle.

Inställt!

Med anledning av coronaviruset pausar vi denna verksamhet tills vidare. Informationen uppdateras löpande.

Säve Seniorkör övar varannan onsdag (jämna veckor) kl 15.00 i Säve församlingshem

Kören sjunger i några gudstjänster per termin och även på andra håll någon gång. Välkommen att pröva på och sjunga tillsammans med andra!

Har du frågor är du välkommen att kontakta körledare Jens Claesson. 031-17 98 47. E-post: jens.claesson@svenskakyrkan.se