Förskolan Fisken

Välkommen till vår förskola i Säve församlingshem!

På förskolan Fisken arbetar 6 pedagoger fördelat på två avdelningar, med plats för 30 barn. Avdelningarna heter Hajen och Arken, båda har barn i åldrarna 1-5 år. Vi som arbetar på Fisken vill att lärandet ska vara tryggt och roligt, leken ligger därför som utgångspunkt under hela dagen. Vi anser att det är viktigt att barnen får lära sig att ta eget ansvar med stöttning av oss pedagoger. Vi arbetar efter den kristna värdegrunden där vi alla är lika mycket värda. Förskolan Fisken ligger naturnära i anslutning till Säve kyrka. Vi arbetar nära naturen och är ute varje dag. Varmt välkomna med er ansökan till oss!

Fisken – Kristus, Guds Son, Frälsare. En av de äldsta symbolerna som kristna ritade på väggarna i katakomberna.

 

 

Vanja Widander

Backa pastorat

Rektor för förskolan