Foto: Magnus Aronson

Dop

Dopet är en gåva. Dopet i kyrkan handlar om att vi döps in i den kristna gemenskapen – och får ett medlemskap i Svenska kyrkan. I dopet finns löftet att Gud är med hela livet, oavsett vad som händer. I Svenska kyrkan är dopet den naturliga vägen in i kyrkan. På den här sidan hittar du praktisk information inför ditt barns dop.

När det är dags att boka tid för dop är du välkommen att kontakta expeditionen 031-17 98 00.  Vi erbjuder dop i alla våra åtta kyrkor och har minst en dopgudstjänst varje helg.

Det finns många tillfällen till dop, men trots det kan man inte räkna med att få vara ensam dopfamilj. Ibland är det två barn som döps samtidigt, men aldrig fler än tre. Dophögtiden förbereder vi tillsammans. 
 
Cirka 14 dagar före dopdagen tar prästen kontakt för ett samtal där vi bland annat pratar om psalmer och faddrar och hur dopet går till. Ibland vill någon i dopfamiljen medverka genom att läsa en bibeltext, be en bön eller hälla upp dopvattnet. Vid samtalet går vi igenom allt detta.

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR  

Dopsamtal

Familjen och prästen träffas för ett dopsamtal inför dopet. Detta samtal kan äga rum i hemmet, i någon av våra kyrkor eller församlingshem. Dopets ordning och dess teologi kan förklaras så att man är trygg inför gudstjänsten och samtidigt får en fördjupad förståelse för dopet och tron.

Lån av dopklänning

Vi har flera dopklänningar som man kan låna kostnadsfritt. Meddela när du bokar dopet att du även är intresserad av att låna dopklänning.

FADDRAR

Ni kan välja att ha faddrar till ert barn. Enligt Svenska kyrkans ordning behöver faddern själv vara döpt. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att barnet ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Dopkaffe

Det är vanligt att man bjuder in till dopkaffe/dopkalas. Du är välkommen att hyra våra lokaler för dopkalaset, i varje lokal finns tillgång till porslin, diskmaskin, barnstolar och allt du kan tänkas behöva. Att hyra lokalen kostar 1000 kr och du bokar den i samband med att du bokar in dopet.

Dopet och namnet

Många tror att dopet är en namngivningscermoni men namnet får man inte vid doptillfället, utan genom att vi som föräldrar gör namnanmälan till Lokala skattemyndigheten. Dopet i kyrkan handlar i stället om att vi döps in i den kristna gemenskapen - och får därmed ett medlemskap i Svenska kyrkan. I dopet finns löftet att Gud är med hela livet, oavsett vad som händer. 

I Svenska kyrkan är dopet den naturliga vägen in i kyrkan. Man kan vara kyrkotillhörig, eller ”medlem”, utan att vara döpt men det är ovanligt. Man måste inte heller vara döpt för att få delta i vår barnverksamhet, sjunga i någon av kyrkans körer eller besöka våra gudstjänster. Men som döpt får man en särskild relation till Kristus och tillhör den stora familj som vi kallar kyrkan.

Vanligast är att man döps som spädbarn, men dopet är någonting som man kan genomföra i vilken ålder som helst. Varje år sker ett par vuxendop i församlingen, vanligtvis i samband med konfirmationsläsningen.

Dopklänning

Dopklänningen är oftast vit och det är renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Att barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och om sin tro. Senare i livet, under konfirmationen, får konfirmanden hjälp med att upptäcka vad Gud har gett via dopet. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen, som man nu har vuxit i.

Jag vill boka/veta mer om dop

Önskemål och eventuella frågor (kyrka, dag, lån av dopklänning, etc)

kontaktuppgifter till expeditionen

Bokning av dop, vigsel och begravning, samt övriga expeditionsärenden:
031-17 98 00

Telefontid:
måndag-onsdag: 09-11.30 samt 13.30-15.00
torsdag: 13.30-15.30
fredag: 09.00-12.00

E-post:
backa.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress:
Box 4044, 422 04 Hisings Backa