Förskolan Duvan

Välkommen till vår förskola i Kärra församlingshem!

Anmälan

Välkommen att anmäla ditt barn till oss på Fisken, Duvan, Tufvan eller Lammet.

På förskolan Duvan arbetar 5 pedagoger och vi har plats för 24 barn i åldrarna 1-5 år. Vi delar upp oss i mindre grupper under dagen och arbetar temainriktat. Värdegrunden är viktig för oss och vårt mål är att alla ska behandlas med respekt och omtanke. Som ett led i detta arbetar vi bland annat med barnkonventionen och förskolebrevet, för att hjälpa våra barn att bli starka och trygga individer. Vi har en stor och lummig gård och en innemiljö som vi försöker forma utefter barnens intresse och behov. Varmt välkomna med er ansökan till oss!

Duvan – Den helige Ande.