Foto: Magnus Aronson/IKON

Demokrati i kyrkan

Svenska kyrkans medlemmar får vart fjärde år rösta i kyrkovalet - och i år är det dags för Kyrkoval den 19 september. Den nuvarande mandatperioden sträcker sig från 2018 till 2022. Här kan du läsa mer om hur kyrkovalet går till och hur beslut fattas i Svenska kyrkan.