Foto: Magnus Aronsson /Ikon

Livet tillsammans i kyrkan

I gemenskap med varandra lär vi känna och samtalar om ”kyrkoåret” med dess högtider och teman, gudstjänsten och kristna symboler.

Jag tycker om att komma in i en kyrka. Atmosfären är speciell och tilltalande. Man kan tända ljus och sitta ner en stund.

Livet tillsammans i kyrkan

Varför skall man gå i kyrkan? Varför firar man pingst? Vad är nattvarden egentligen? I gemenskap med varandra lär vi känna och samtalar om ”kyrkoåret” med dess högtider och teman, gudstjänsten och kristna symboler. Du är värdefull. Dina tankar och frågor är viktiga. 

Start: 11 januari 2022, vi träffas varannan tisdag, nio gånger, kl. 18.00-20.00 i Backa församlingshem.

Anmälan: Senast 31 december. Anmälan görs till kursledare.

Kursledare: Ann-Marie Berndtsson och Bengt Ljungberg.
Telefon: 0706-12 62 56
E-post: bengt.ljungberg@svenskakyrkan.se

I Kyrkans gemenskap hittade jag en ny mening i mitt liv. Där blev jag viss om att till Gud får jag alltid komma precis som jag är.