Foto: Louise Persson

Backa församlingshem

Precis nedanför Backa kyrka ligger församlingshemmet och har två lokaler som är möjliga att hyra, stora salen och lilla salen.

Församlingshemmet har två lokaler som hyrs ut vid dopkaffe, begravningskaffe eller vigselmottagningar. 

Lilla salen
Lilla salen lämpar sig för det mindre sällskapet då salen rymmer max 20 personer. Salen har ett tillhörande komplett kök som delas med stora salen.

Stora salen
Stora salen är husets största sal med möjlighet till uthyrning och rymmer max 60 personer. Till förfogande finns även ett tillhörande komplett kök som delas med lilla salen. 

INFORMATION HYRA LOKAL

Om du vill hyra en lokal, kontakta expeditionen på telefon 031-17 98 00 eller via e-post backa.pastorat@svenskakyrkan.se

När du bokar får du även kontaktuppgifter till våra vaktmästare för utlämning av nycklar och praktiska detaljer.