Meny

Om Backa kyrka

"Backa socken har haft en kyrka sedan tidig medeltid." - Läs mer om historien bakom kyrkan.

Backa socken har haft en kyrka sedan tidig medeltid. Den gamla kyrkan uppfördes troligen under 1100- eller tidigt 1200-tal och byggdes om på 1700-talet. 1800-talets kraftiga befolkningsökning gjorde att den medeltida kyrkan inte rymde socknens alla kyrkobesökare. Kyrkorådet beslöt då att uppföra en helt ny och större kyrka som invigdes 1868.

Backa kyrka ligger vackert belägen på en kulle mitt i Backa församling. Kyrkan togs i bruk 1864, men invigdes inte förrän 1868, då även orgeln var på plats. Den är byggd i nyromansk stil. Från början hade kyrkan ett spetsigt torn, som så många andra kyrkor. Men år 1927 var tornspiran i så dåligt skick att den måste bytas ut och man valde då av kostnadsskäl att sätta på en "hatt" i stället för en spira. Somliga beklagar detta - men på det sättet har Backa fått sin egen profil.

Backa kyrkas äldsta inventarium är dopfunten, huggen i täljsten. Den vittnar om att det legat en kyrka här sedan slutet av 1200-talet. Den påminner oss om att det sedan så lång tid tillbaka har funnits en kristen församling här i Backa och att vi har ett mycket gammalt arv att förvalta.

1913 fick kyrkan glasmålningar i de två fönster som är närmast altaret. På 1950-talet fick kyrkan blyinfattade fönster för övrigt.

Den stora takmålningen ovanför altaret tillkom som "födelse-dagspresent" på kyrkans 100-årsdag och är utförd av konstnären Joel Mila. Den föreställer Jesu liknelse om "Det stora gästabudet".

Altaruppsatsen och koret blandar gammal stiltradition med modernare inslag.

Läs mer om Backa kyrka

Om Backa kyrka  (pdf)
Om takmålningen (pdf)