Skola & kyrka

För att elever skall få lära känna sitt närområde Backa, våra högtider och vårt kulturarv.

Vi tar emot studiebesök och berättar gärna om kyrkans historia, symboler, arkitektur och högtider. Vi kan även tala om Svenska kyrkans tro och livets skeden (dop, konfirmation, bröllop och begravning) och kyrkans funktion och betydelse i vårt samhälle – allt beroende på årskurs, läroplan, intresse och behov. Det går även att anlägga ett musikperspektiv. 

förslag på studiebesök och lektionsmedverkan:

KYRKMÖSS – förskoleklass
Backa kyrka, ca 60 min

Ett studiebesök som berör kultur, tradition, musik och riter. Barnen får gå på upptäcksfärd och lära känna kyrkan på sitt sätt, i sin takt och utifrån sina frågor. När de hittat alla kyrkmössen får de pyssla prästkläder till en egen kyrkmus.

JULSPEL – klass 1
Bäckebols kyrksal (Selma Lagerlöfs torg),  ca 40 min

Julspel om den första julen. Ett interaktivt drama med mycket sång och delaktighet, som både är lättsamt och spännande.

JESU LIV I TRE KORGAR – klass 1
Klassrum, ca 40 min

Med hjälp av enkla föremål och barnens delaktighet ges en genomgång av Jesus liv. Första korgen tar upp hans födelse och uppväxt. Den andra korgen berättar om hans uppdrag och verksamhet. Tredje korgen om Jesus död och uppståndelse.

STUDIEBESÖK – klass 2
Backa kyrka och Brunnsbokyrkan, ca 60 min                                                           

Om hembygdens kyrka, historia, symboler, arkitektur och traditioner. Fokus på byggnaden och platsen ur ett historiskt och kulturellt perspektiv.

Påskvandring – klass 3
Backa kyrka, ca 40 min

På ett pedagogiskt och konkret sätt får barnen veta mer om den första kristna påsken. Barnen får göra en resa i tiden och möta många olika gestalter i den
spännande handlingen.

BIBELÄVENTYRET GT – klass 4
Klassrum, 3 x 90 min, vårtermin

Med rörelser, drama, bilder, trolleri, rap och rim leker eleverna in fakta om Gamla testamentet. Målet är att ge kunskap om Bibelns struktur, historia, geografi och litteratur och sammanhängande historia. Bibeläventyret används i hela Sverige.
Se bibelaventyret.se

BIBELÄVENTYRET NT – klass 5
Klassrum, 3 x 90 min, hösttermin

Genomgång av Nya testamentet. Förutsätter att klassen genomfört  Bibeläventyret GT.

ALLAHELGONA & HALLOWEEN – klass 5
Backa kyrka, ca 60 min

Eleverna får möta ett helgon och en kändis från Halloween som berättar om varför allt händer samma helg. Förutom att belysa helgens traditioner, pratar vi också om sorg och död. Om möjligt har vi med en kista. Vi strävar efter att utgå från barnens
frågor och deras respons.

LIVETS HÖGTIDER – klass 5
Backa kyrka och Brunnsbokyrkan, ca 60 min, vårtermin

Dop, konfirmation, bröllop och begravning har för många i Sverige ramat in och varit steg i livet. De är på ett sätt allmänmänskliga med motsvarigheter i andra traditioner och kulturer. Syftet med kyrkbesöket är att eleverna skall få kännedom om kristna högtider och ritualer analysera dem och belysa olika, utifrån läroplanen, aktuella frågeställningar.

närvaro på skolorna

Församlingspedagog Magnus Fallgren är närvarande en gång i veckan på Brunnsboskolan och Skälltorpsskolan.

KONTAKTA OSS! 

Vi möter gärna skolans pedagoger för att höra önskemål och utveckla nuvarande och blivande koncept. För det mesta räcker det med bokning några veckor innan. Men för Bibeläventyren som förberedes med speciellt material behövs intresse- anmälan några månader i förväg. Framförallt erbjuder vi måndagar och tisdagar.

 

 

Lisbeth Gustavsson

Backa församling

Församlingspedagog

Magnus Fallgren

Backa församling

Församlingspedagog

Carl-Henrik Karlsson

Backa församling

Församlingspedagog