Foto: Magnus Aronson

Bli medlem i Svenska kyrkan

I Svenska kyrkan finns sju miljoner medlemmar. En del går till kyrkan varje vecka, medan andra kommer då och då. Det är helt i sin ordning. Det finns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. En sak har alla gemensam: Du är viktig! Att vara med i Svenska kyrkan är att vara medlem på sina egna villkor.

Det finns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. På den här sidan ser du några av dem. För att vara medlem i Svenska kyrkan krävs inte att du står för en särskild bekännelse. Du är viktig, och du behövs!

Tack vare Dig som är medlem...

  • Kan vi i Svenska kyrkan stötta och hjälpa människor som har det svårt. Till exempel genom sjukbesök, sorg och leva vidare-grupper. Bedriva verksamhet för ensamma och utsatta människor. Ha samtalsgrupper. Och enskild själavård.
  • Kan vi arbeta för en rättvisare värld och mot fattigdom och förtryck blanda annat genom Act Svenska kyrkan och genom försäljning av rättvisemärkta produkter.
  • Har vi ett varierat och rikt musikliv för alla åldrar: körer, musikgudstjänster, konserter m.m.
  • Kan vi ha en bred barn- och ungdomsverksamhet: barntimmar, fritids, öppna förskolor, konfirmation, ungdomsgrupper, lägerverksamhet och skolkyrka.

Ladda ner inträdesblankett för medlemskap i Svenska kyrkan här
eller fyll i den direkt här nedan. 

Inträdesblankett för barn (under 18 år)

Skicka din  inträdesblankett (med namnunderskrift)  till:
Backa pastorat
Box 4044
422 04 Hisings Backa

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella