Foto: Albin Hillert, Alex Giacomini, Johannes Frandsen, Kristin Lidell, Magnus Aronsson (IKON)

Medlem i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har drygt 5,7 miljoner medlemmar. En del går till kyrkan varje vecka, medan andra kommer då och då. Det är helt i sin ordning. Det finns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. En sak har alla gemensam: Du är viktig! Att vara med i Svenska kyrkan är att vara medlem på sina egna villkor.

Det finns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. På den här sidan ser du några av dem. För att vara medlem i Svenska kyrkan krävs inte att du står för en särskild bekännelse. Du är viktig, och du behövs!

Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det! Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du med din medlemsavgift till bland annat detta:

  • Svenska kyrkan stöttar och hjälper människor som har det svårt. Till exempel genom sjukbesök, sorg och leva vidare-grupper. Bedriva verksamhet för ensamma och utsatta människor. Ha samtalsgrupper. Och enskild själavård.
  • Svenska kyrkan arbetar för en rättvisare värld och mot fattigdom och förtryck bland annat genom Act Svenska kyrkan och genom försäljning av rättvisemärkta produkter.
  • Svenska kyrkan har ett varierat och rikt musikliv för alla åldrar: körer, musikgudstjänster, konserter m.m.
  • Svenska kyrkan har en bred barn- och ungdomsverksamhet: barntimmar, fritids, öppna förskolor, konfirmation, ungdomsgrupper, lägerverksamhet och skolkyrka.

Mer om vad du som medlem i Svenska kyrkan bidrar till med din medlemsavgift kan du läsa om på https://www.svenskakyrkan.se/medlem/kyrkoavgiften

Ladda ner inträdesblankett för medlemskap i Svenska kyrkan här
eller fyll i den direkt här nedan. 

Inträdesblankett för barn (under 18 år)

Skicka din  inträdesblankett (med namnunderskrift)  till:
Backa pastorat
Box 4044
422 04 Hisings Backa

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella