Checklista inför vigseln

•  Vilken kyrka vill ni gifta er i? Bokning av kyrkan görs genom församlingsexpeditionen på kontorstid, 031-17 98 00 eller direkt via hemsidan.

•  Vi har vigseltider på lördagar se lediga tider för vigsel här.

•  Minst en av er behöver vara medlem i Svenska kyrkan för att gifta er i kyrkan. Då ingår präst, musiker och vaktmästare utan kostnad. Observera dock att schemat för präster och musiker läggs med ett par månaders framförhållning - detta innebär att det kanske inte bestämt vem som tjänstgör den dagen om ni bokar lång tid i förväg. 

•  Prästen kontaktar er för ett vigselsamtal i god tid före vigseln.

•  Val av musik som ska framföras under vigseln gör ni i samråd med vigselpräst och musiker. De kan även ge tips på psalmer och musikstycken som passar bra.

•  Det finns alltid en blombukett på altaret. Vill ni har någon särskild sorts blommor eller pryda med buketter längs bänkarna får ni ordna detta på egen hand. Det finns brudkrona för utlåning genom församlingen.

•  Ni måste ha en giltig hindersprövning. Skriv ut blanketten från Skatteverket, www.skatteverket.se och skicka in i god tid. Hindersprövningen måste vara godkänd innan vigseln och är giltig i fyra månader. Ta med ert Intyg om hindersprövning redan till vigselsamtalet.