Foto: stock.xchng

Förskola

Vi har fyra härliga förskolor i Backa, Kärra, Säve och Tuve. Förskolorna har en kristen profil.

Anmälan

Välkommen att anmäla ditt barn till oss på Fisken, Duvan, Tufvan eller Lammet.

Förskolan lammet i Backa församlingshem.

Förskolan Lammet

Välkommen till vår förskola i Backa församlingshem!

Förskolan Duvan i Kärra.

Förskolan Duvan

Välkommen till vår förskola i Kärra församlingshem!

Förskolan Fisken

Välkommen till vår förskola i Säve församlingshem!

Förskolan Tufvan

Välkommen till vår förskola i Glöstorpskyrkan!

En trygg vardag för våra barn

Vi ger vårdnadshavare möjlighet att välja en förskola med kristen profil där allt vårt arbete utgår från värdegrunden. Genom den kristna profilen arbetar vi med vår syn på andra människor och allas lika värde. Vi arbetar med att varje barn skall känna sig betydelsefull och värdefull. Vi lär även barnen att ta tillvara på varandras olikheter och kunskap om kristna traditioner och sånger.

Backa Pastorats 4 förskolor med totalt 6 förskoleavdelningar, samarbetar med varandra och har en gemensam verksamhetsplan samt likabehandlingsplan. Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat med en kristen profil. Reggio Emilia pedagogiken utgår från lyssnande, dokumentation och reflektion, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde.

Våra förskolor följer skollagen och vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan 98, reviderad 2018.  Vi har samma öppettider och avgiftssystem som de kommunala förskolorna i norra Hisingen. Förskolorna  arbetar regelbundet med att lära barnen brandsäkerhet, hygien genom  HYFS, integritet genom förskolebrevet förskolebrevetoch barnkonventionen. På förskolorna serveras frukost, lunch och mellanmål. Lunchen beställer vi från cateringfirman Go Skolmat

För att ni som vårdnadshavare skall känna er delaktiga i verksamheten arbetar vi med appen TYRA.. Där får ni möjlighet att följa ert barn genom en blogg där personalen lägger in olika saker barnen varit med om under dagen, både genom foto och kortare filmsnuttar. Samtliga händelser finns också tillgängliga för er, så som utflykter, studiedagar med mera. Genom denna applikation får vi ett närmare samarbete med vårdnadshavare.