Förskolan Lammet

Välkommen till vår förskola i Backa församlingshem!

På förskolan Lammet är våra kristna värderingar en trygg grund att stå på. Alla är lika värdefulla och älskade precis som dem är. Vi har två avdelningar, Oliven 1-3 år och Anemonen 3-5 år. Vi har plats för 28 barn och är 6 pedagoger som arbetar tillsammans. Enligt vår värdegrund så prioriterar vi goda relationer i barngrupperna, detta enligt Läroplanen för förskolan och barnkonventionen. Under terminen arbetar vi med de intressen som finns i barngruppen. Vi leker och lär oss både inne och ute dagligen och vi pedagoger går med barnen i upptäckandet. Varmt välkomna med er ansökan till oss!

Lammet – Kristus, Guds Lamm.

Rektor

Vanja Widander

Backa pastorat

Rektor för förskolan