Säve kyrka

Säve kyrka tros vara från 1200-talet, men byggdes ut och fick sina enastående takmålningar på 1700-talet. I denna vackra miljö firar vi gudstjänst praktiskt taget varje söndag, förutom alla kyrkliga handlingar.

Vi firar gudstjänst i Säve kyrka varje söndag klockan 11.00 eller med jämna mellanrum klockan 17.00 med varierande gudstjänster.

Säve kyrkas historia

Den 2 november invigdes S:t Olofs kyrka i Säve. Tyvärr vet vi inte vilket årtal, men troligen var det i början av 1200-talet. Kyrkan helgades åt den norska helgonkungen Olof/Olav Haraldsson. Kvar från 1200-talet har vi dopfunten och delar av ytterväggarna.

Den praktfulla altaruppsatsen från 1675 är tillverkad av samme konstnär som gjorde altaruppsatsen i Skara domkyrka – det kan man se bland annat på de identiska evangelistfigurerna och många andra detaljer.

Under 1700-talet utvidgades kyrkan mot öster, fick torn och framför allt sina takmålningar. Från 1800-talet kommer orgelns fasad och delar av pipverket, medan 1900-talet bidragit med två vackra korfönster.

 

Takmålningarna - någonting alldeles särskilt!

Takmålningarna i Säve kyrka kom till i två omgångar. 1704 målade Christian Schönfeldt tunnvalvet i den äldre delen av kyrkan – det var hans första takmålningar, som skulle följas av en mängd andra runt om i främst Bohuslän. 1737 målade troligen Johan Ross taket i den nyare delen av kyrkan i mörkare färger och lite annan stil. På norra sidan skildras några scener ur Nya Testamentet från Jesu födelse till himmelsfärden. På södra sidan finns liknande scener ur Gamla Testamentet, där till exempel Jesu uppståndelse motsvaras av profeten Jona som just kastats upp på stranden efter tre dagar i den stora valfiskens buk. Längst fram i koret möts vi av den himmelska soluppgången och den heliga Treenigheten.

Inspelningar från Säve kyrka

Adress Säve församlingshem