Foto: Magnus Aronson

Att vara ideell medarbetare

Som ideell medarbetare i din församling blir du delaktig i kyrkans arbete. Du kan bidra med ditt engagemang både i gudstjänsten eller i vardagsverksamheten - och precis i den utsträckning du kan.

Som ideell medarbetare i din församling blir du delaktig i kyrkans arbete. Vill du bidra på din fritid så kan du göra det på många olika sätt, med något som just du är duktig på eller med något du är särskilt intresserad av. Ditt engagemang kan innebära något enkelt som blir något väldigt värdefullt för andra. Du kan dela med dig av din omsorg och din tid.

De anställda medarbetarna har ett särskilt ansvar för olika delar av arbetet i församlingen men ideella och anställda bär tillsammans kyrkans uppdrag att göra Guds kärlek synlig i människors liv.

Det ska vi göra i både ord och handling och tillsammans kan vi göra mer. Därför är det frivilliga engagemanget ovärderligt och varje liten insats kan komma att betyda mycket för någon.

Utan frivilliga i vår församling skulle inte mycket av all den fina verksamhet vi har kunna bedrivas.

Som ideell medarbetare kan man bidra med sitt engagemang både i gudstjänsten eller i vardagsverksamheterna, både i och utanför kyrkans lokaler, ofta eller lite då och då och det finns plats för alla åldrar!

Vill DU vara med och hjälpa till?
- Vem kan göra en ideell insats i vår församling? Vi tror att det är DU! Du som skulle vilja hjälpa till är välkommen.

Utan ideella i vår församling skulle inte mycket av all den fina verksamhet vi har kunna bedrivas. Många av dem som hjälper till tycker att de har viktiga uppgifter och känner sig behövda. De säger också att kyrkan är deras andra hem och får mycket uppskattning och glädje tillbaka.

Varje församling har som uppgift att fira gudstjänst, bedriva mission, undervisning och diakoni. Utan sina församlingsbor skulle inte församlingen vara en församling. Var och en av oss som finns med i Backa pastorats verksamheter behövs. Människorna är många, gåvorna är många, tjänsterna är många - och alla är vi ett i Jesus Kristus!

Har du tid och möjlighet att göra en tjänst för din medmänniska? Hör i så fall av dig till någon av dem som arbetar i din kyrka eller din församling. 

Annika Svensson,
diakon