Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Kriminalvården/Rättspsykiatrin

Svenska kyrkan i Backa pastorat har medarbetare med särskilt arbetsområde vid häkten och fängelser i Göteborgsområdet.

I Backa pastorat finns fyra anställda, tre präster och en diakon, med särskilt ansvar för att arbeta inom kriminalvården och rättspsykiatrin. Totalt i den svenska kriminalvården finns omkring 170 präster, pastorer, diakoner och imamer. Deras främsta uppdrag är att möta de intagnas behov av personliga samtal, att ordna gudstjänster och att vägleda i etiska och existentiella frågor. 

Fängelsesjälavårdare har tystnadsplikt för att kunna skapa fullt förtroende och trygghet för den enskilda själavården.

Sveriges kristna råd, SKR, har det övergripande ansvaret för andlig vård i Kriminalvården. Du kan läsa mer om detta på SKR:s hemsida.

Ett svart kors mot blå och molnig himmel.

En glimt från kyrkan bland frihetsberövade

Ditt arbete som NAV-medarbetare är fördelad på två eller tre av följande institutioner: Göteborgshäktet, anstalterna Högsbo, Sagsjön och Skogome, rättspsykiatriska sjukhuset Rågården och Rättsmedicinalverket.

Vatten strömmar genom en delvis isbelagd fors.

Att kalla fram det gudomliga

Lars Olof Andersson, präst i kriminalvården och i rättspsykiatrin, skriver i en betraktelse om sitt arbete. Texten publicerades ursprungligen i Församlingsbladet i Backa pastorat, nr 2, 2021.

I huvudet på en fängelsepräst

Linda Lindblad, präst i kriminalvården, skriver i en betraktelse om sitt arbete. Texten publicerades första gången i Församlingsbladet i Backa pastorat, nr 2, 2020.

Präster och diakoner som arbetar i kriminalvården