Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Dopinformation

På denna sida kan du bland annat ta del av praktisk information och vad som gäller för musik vid dopet.

När det är dags att boka tid för dop är du välkommen att kontakta expeditionen 031-17 98 00.  Vi erbjuder dop i alla våra sju kyrkor och har minst en dopgudstjänst varje helg.

Det finns många tillfällen till dop, men trots det kan man inte räkna med att få vara ensam dopfamilj. Ibland är det två barn som döps samtidigt, men aldrig fler än tre. Dophögtiden förbereder vi tillsammans. 
 
Cirka 14 dagar före dopdagen tar prästen kontakt för ett samtal där vi bland annat pratar om psalmer och faddrar och hur dopet går till. Ibland vill någon i dopfamiljen medverka genom att läsa en bibeltext, be en bön eller hälla upp dopvattnet. Vid samtalet går vi igenom allt detta.

Praktisk information
Dopsamtal
Familjen och prästen träffas för ett dopsamtal inför dopet. Detta samtal kan äga rum i hemmet, i någon av våra kyrkor eller församlingshem. Dopets ordning och dess teologi kan förklaras så att man är trygg inför gudstjänsten och samtidigt får en fördjupad förståelse för dopet och tron.

Lån av dopklänning
Vi har flera dopklänningar som man kan låna kostnadsfritt. Meddela när du bokar dopet att du även är intresserad av att låna dopklänning.

Faddrar
Ni kan välja att ha faddrar till ert barn. Enligt Svenska kyrkans ordning behöver faddern själv vara döpt, antingen i Svenska kyrkan eller i någon annan kristen kyrka eller samfund. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att barnet ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Dopkaffe
Det är vanligt att man bjuder in till dopkaffe/dopkalas. Du är välkommen att hyra våra lokaler för dopkalaset, i varje lokal finns tillgång till porslin, diskmaskin, barnstolar och allt du kan tänkas behöva. Att hyra lokalen kostar 1000 kr och du bokar den i samband med att du bokar in dopet.

Dopet och namnet
Många tror att dopet är en namngivningscermoni men namnet får man inte vid doptillfället, utan genom att vi som föräldrar gör namnanmälan till Lokala skattemyndigheten. Dopet i kyrkan handlar i stället om att vi döps in i den kristna gemenskapen - och får därmed ett medlemskap i Svenska kyrkan. I dopet finns löftet att Gud är med hela livet, oavsett vad som händer. 

I Svenska kyrkan är dopet den naturliga vägen in i kyrkan. Man kan vara kyrkotillhörig, eller ”medlem”, utan att vara döpt men det är ovanligt. Man måste inte heller vara döpt för att få delta i vår barnverksamhet, sjunga i någon av kyrkans körer eller besöka våra gudstjänster. Men som döpt får man en särskild relation till Kristus och tillhör den stora familj som vi kallar kyrkan.

Vanligast är att man döps som spädbarn, men dopet är någonting som man kan genomföra i vilken ålder som helst. Varje år sker ett par vuxendop i församlingen, vanligtvis i samband med konfirmationsläsningen.

Dopklänning
Dopklänningen är oftast vit och det är renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Att barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och om sin tro. Senare i livet, under konfirmationen, får konfirmanden hjälp med att upptäcka vad Gud har gett via dopet. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen, som man nu har vuxit i.

Musik vid dopgudstjänst

När familj, släkt och vänner samlas i kyrkan vid någon av livets milstolpar känns sången och musiken viktig för många av oss. Det ska vara något vi känner igen och kan delta i, något personligt som inte känns främmande. Samtidigt är varje dop en gudstjänst. Musiken skall fungera i kyrkorummet och hjälpa till att fördjupa tankar och känslor kring det som sker i dopet.

I samråd med prästen väljs minst två psalmer.
Ett bra sätt att få personlig musik är att be någon anhörig eller vän sjunga eller spela. Kyrkomusikern kompar gärna på piano eller orgel om det är möjligt, men behöver då få tillgång till noter. Är du ute i god tid går det lättare att tillgodose dina önskemål. Ta kontakt med kyrkomusikern några veckor innan dopet.
Vid dop i kyrkan har du tillgång till tjänstgörande kyrkomusiker, så ta vara på möjligheten till levande musik. Önskas ändå musik digitalt uppspelad är följande alternativ godkända: via CD i original, eller via köpt och nedladdad musik från iTunes. Vaktmästare kan hjälpa till att spela upp CD-skivor i samtliga kyrkor. För nedladdad musik på dator eller telefon ser de tekniska lösningarna olika ut i kyrkorna och det är en anhörig eller vän som får sköta datorn eller telefonen. 
 Privat Spotifykonto får inte användas i gudstjänsten av upphovsrättsliga skäl.