Konfirmation - frågor och svar

Måste jag tro på Gud?
Nej. Vissa har en tro på Gud när de blir konfirmander, andra inte. Det räcker att du är nyfiken på kristen tro för att börja i gruppen.

Måste jag vara döpt?
Nej. För att börja i konfagruppen räcker det att du är nyfiken på kristen tro. Men för att konfirmeras behöver du vara döpt. Du kan döpas när som helst innan konfirmationen.

Måste jag vara medlem i Svenska kyrkan?
Nej. Varken du eller dina föräldrar behöver vara medlemmar i Svenska kyrkan för att du ska kunna börja i gruppen.

Kostar det pengar?
Nej. Alla de alternativ som finns med i denna folder är kostnadsfria.

Jag kan inte de dagar som erbjuds - hur gör jag då?
Hör av dig till oss! Kanske kan vi gemensamt hitta en lösning som fungerar för dig.

Jag är i behov av särskilt stöd - hur gör jag då?
I många konfagrupper finns det någon som är i behov av särskilt stöd. Det kan vara en synlig eller en osynlig funktionsnedsättning. Kontakta oss för att hitta ett passande alternativ för dig.

Finns det konfagrupper på andra språk än svenska?
Ja. Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka. Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig.

Har du fler frågor - kontakta oss!