Lokaler att hyra

I anslutning till våra kyrkor finns lokaler där du kan delta i församlingslivet. Du kan även hyra lokal i samband med dop, kyrklig begravning (minnesstund) eller vid kyrklig vigsel. Föreningar, kommun och företag kan i vissa fall hyra våra lokaler. Mer information om finner du nedan.

Backa församlingshem

Precis nedanför Backa kyrka ligger församlingshemmet och har två lokaler som är möjliga att hyra, stora salen och lilla salen.

Brunnsbokyrkans församlingslokaler

I Brunnsbokyrkan är församlingsutrymmen sammanbundna med kyrkolokalen, däribland stora salen som är möjlig att hyra.

Glöstorpskyrkans församlingslokaler

I Glöstorpskyrkan är församlingsutrymmen sammanbundna med kyrkolokalen, däribland stora salen och ungdomsrummet som är möjliga att hyra.

Kärra församlingshem

I anslutning till Kärra kyrka ligger församlingshemmet och har en lokal som är möjlig att hyra, stora salen.

Säve församlingshem

I anslutning till Säve kyrka ligger församlingshemmet. Här finns en uthyrningslokal som ofta nyttjas i samband med kyrkliga handlingar.

Rödbo kyrka - uthyrning

I samband med en kyrklig handling som dop, vigsel eller begravning går det bra att hyra kyrkan för kaffe.