Kontakt

Här hittar du bland annat kontaktuppgifter till bokning och till Backa pastorats medarbetare.

Öppettider

Telefonbokningen är öppen måndag-onsdag 9.00- 11.30, fredagar 9.00-12.00, samt måndag-torsdag 13.30-15.30.

Personal

Det är vi som är i tjänst i Backa pastorat. Välkommen att kontakta oss!

Kontakt/Press

På den här sidan finns kontaktuppgifter som kan vara till nytta för dig som söker kontakt.

Att vara ideell medarbetare

Som ideell medarbetare i din församling blir du delaktig i kyrkans arbete. Du kan bidra med ditt engagemang både i gudstjänsten eller i vardagsverksamheten - och precis i den utsträckning du kan.

Bli medlem i Svenska kyrkan

I Svenska kyrkan finns sju miljoner medlemmar. En del går till kyrkan varje vecka, medan andra kommer då och då. Det är helt i sin ordning. Det finns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. En sak har alla gemensam: Du är viktig! Att vara med i Svenska kyrkan är att vara medlem på sina egna villkor.

Intresserad av vad som händer i våra kyrkor?

Månadsblad, hemsida eller app - du väljer vad som passar bäst!

Lediga tjänster

När vi har lediga tjänster publiceras de här.

Personuppgiftsbehandling - GDPR

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Kvinna på huk framför flicka i en kyrka.

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något. Att gå ur kyrkan kostar ingenting.

Organisationsnummer och fakturaadress

Organisationsnummer

252004-9004

 
Fakturaadress 

Backa pastorat
Fack 77 80 11 40
R 15018
750 15 UPPSALA

Dataskyddsombud för Backa pastorat

Erika Malmberg
072-549 64 34

dataskyddsombud@intechrity.se

 

Ansvarig utgivare för hemsidan

Databasens namn: svenskakyrkan.se/backapastorat
Tillhandahållare (den som driver verksamheten): Svenska kyrkan, Backa pastorat
Ansvarig utgivare: Andrea Schleeh, kyrkoherde

 

Backa pastorat is a part of the Church of sweden

The Church of Sweden is a national church, open to everyone living in Sweden regardless of nationality. It is a place for church services, meetings and dialogue.

The Church of Sweden is an Evangelical Lutheran church with 6,1 million members. There are 3500 churches in Sweden, and 13 dioceses. Backa pasotrat belongs to the diocese of Gothenburg.

More information about the church of Sweden in english (and other languages):

https://www.svenskakyrkan.se/sprak