Kontakt

Kontorsmiljö med data- och telefoniutrustning.

Öppettider

Telefonbokningen är öppen måndag-onsdag 9.00- 11.30, fredagar 9.00-12.00, samt måndag-torsdag 13.30-15.30.

Det är vi som är i tjänst i Backa pastorat. Välkommen att kontakta oss!

Personal

Det är vi som är i tjänst i Backa pastorat. Välkommen att kontakta oss!

På den här sidan finns kontaktuppgifter som kan vara till nytta för dig som söker kontakt.

Kontakt/Press

På den här sidan finns kontaktuppgifter som kan vara till nytta för dig som söker kontakt.

Som ideell medarbetare i din församling blir du delaktig i kyrkans arbete. Du kan bidra med ditt engagemang både i gudstjänsten eller i vardagsverksamheten - och precis i den utsträckning du kan.

Att vara ideell medarbetare

Som ideell medarbetare i din församling blir du delaktig i kyrkans arbete. Du kan bidra med ditt engagemang både i gudstjänsten eller i vardagsverksamheten - och precis i den utsträckning du kan.

I Svenska kyrkan finns sju miljoner medlemmar. En del går till 
kyrkan varje vecka, medan andra kommer då och då. Det är helt i sin ordning. Det finns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. En sak har alla gemensam: Du är viktig! Att vara med i Svenska kyrkan är att vara medlem på sina egna villkor.

Bli medlem i Svenska kyrkan

I Svenska kyrkan finns sju miljoner medlemmar. En del går till kyrkan varje vecka, medan andra kommer då och då. Det är helt i sin ordning. Det finns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. En sak har alla gemensam: Du är viktig! Att vara med i Svenska kyrkan är att vara medlem på sina egna villkor.

Månadsblad, hemsida eller app - du väljer vad som passar bäst!

Intresserad av vad som händer i våra kyrkor?

Månadsblad, hemsida eller app - du väljer vad som passar bäst!

När vi har lediga tjänster publiceras de här.

Lediga tjänster

När vi har lediga tjänster publiceras de här.


Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Personuppgiftsbehandling - GDPR

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Kvinna på huk framför flicka i en kyrka.

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något. Att gå ur kyrkan kostar ingenting.

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Svenska kyrkan följer människor genom livet. Kyrkan finns med i glädje och sorg, i livets viktiga ögonblick.

Livets högtider

Svenska kyrkan följer människor genom livet. Kyrkan finns med i glädje och sorg, i livets viktiga ögonblick.

Behöver du någon att tala med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Församlingens präster och diakoner erbjuder samtal om tro och liv. Under nattens timmar finns jourhavande präst tillgänglig. För dig som är anställd i Svenska kyrkan finns Själavårdscentrum.

Någon att prata med

Behöver du någon att tala med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Församlingens präster och diakoner erbjuder samtal om tro och liv. Under nattens timmar finns jourhavande präst tillgänglig. För dig som är anställd i Svenska kyrkan finns Själavårdscentrum.

Integration är att berika varandra. Alla har något att ge. Vid språkcafé, gudstjänst, olika mötesplatser och i vardagens möten.

Integration

Integration är att berika varandra. Alla har något att ge. Vid språkcafé, gudstjänst, olika mötesplatser och i vardagens möten.

Svenska kyrkans medlemmar får vart fjärde år rösta i kyrkovalet. Den nuvarande mandatperioden sträcker sig från 2018 till 2022. Här kan du läsa mer om hur beslut fattas i Svenska kyrkan.

Demokrati i kyrkan

Svenska kyrkans medlemmar får vart fjärde år rösta i kyrkovalet. Den nuvarande mandatperioden sträcker sig från 2018 till 2022. Här kan du läsa mer om hur beslut fattas i Svenska kyrkan.

Församlingsbladet är en tidskrift som utkommer åtta gånger per år. Här hittar du aktuella gudstjänster och föreläsningar, men även information om våra verksamheter och artiklar.

Församlingsbladet

Församlingsbladet är en tidskrift som utkommer åtta gånger per år. Här hittar du aktuella gudstjänster och föreläsningar, men även information om våra verksamheter och artiklar.

Kollekt är en frivillig gåva som samlas in i samband med gudstjänst, men kollekt kan också lämnas i andra sammanhang, i en bössa, via swish eller som inbetalning till valt ändamål. Ordet kollekt betyder just ”samla in”.

Varför samlar kyrkan in kollekt?

Kollekt är en frivillig gåva som samlas in i samband med gudstjänst, men kollekt kan också lämnas i andra sammanhang, i en bössa, via swish eller som inbetalning till valt ändamål. Ordet kollekt betyder just ”samla in”.

Organisationsnummer och fakturaadress

Organisationsnummer

252004-9004

 
Fakturaadress 

Backa pastorat
Fack 77 80 11 40
R 15018
750 15 UPPSALA

Dataskyddsombud för Backa pastorat

Erika Malmberg
072-549 64 34

dataskyddsombud@intechrity.se

 

Ansvarig utgivare för hemsidan

Databasens namn: svenskakyrkan.se/backapastorat
Tillhandahållare (den som driver verksamheten): Svenska kyrkan, Backa pastorat
Ansvarig utgivare: Andrea Schleeh, kyrkoherde

 

Backa pastorat is a part of the Church of sweden

The Church of Sweden is a national church, open to everyone living in Sweden regardless of nationality. It is a place for church services, meetings and dialogue.

The Church of Sweden is an Evangelical Lutheran church with 6,1 million members. There are 3500 churches in Sweden, and 13 dioceses. Backa pasotrat belongs to the diocese of Gothenburg.

More information about the church of Sweden in english (and other languages):

https://www.svenskakyrkan.se/sprak