Foto: Julia Högefjord Åslund

Om Brunnsbokyrkan

Ett genomgående tema för Brunnsbokyrkan är "vandring". På denna sida kan du ta del av Brunnsbokyrkans historia, bilder och gå en virtuell vandring genom kyrkan.

Den skall påminna om ett uppspänt tält, liksom det så kallade tabernaklet som Israels folk använde under den långa ökenvandringen. Kyrkan ritades av arkitekten Rolf Berg och stod färdig år 1972.

När Brunnsbokyrkan restes var stora delar av bebyggelsen vid Brunnsbotorget precis nybyggd. Men redan då området började växa fram under 1960-talet fanns ett livligt engagemang bland invånarna sedan många år. En provisorisk så kallad vandringskyrka togs i bruk år 1965, medan man samlade kraft och pengar till ett riktigt kyrkbygge.

I fågelperspektiv ser Brunnsbokyrkan ut som en åttakantig stjärna. Den är uppbyggd med två korslagda valv av limträbalkar och med yttre fasadelement av betong. Invändigt är den klädd med plywood. Lamporna i taket sitter som stjärnor i himlafästet. I en spalt mellan väggar och tak löper en serie fönster. Alla byggdetaljer är naket exponerade och idag är byggnaden kulturmärkt, som ett fint exempel på en annorlunda 70-talsarkitektur.

Fönstren i Brunnsbokyrkan är gjorda av den kände glaskonstnären Ralph Bergholtz. Likt ett bildband visar de några av Bibelns berättelser, med början i gamla testamentet fram till bibelns sista böcker.

Dopet har en plats i kyrkans centrum. 

Brunnsbokyrkans runda form bidrar till en intim känsla med bänkraderna som likt grenar sträcker sig runt väggarna. I kyrkans mitt står, liksom i den kristna tron, dopets fundament i centrum. Över dopfunten av svartmelerad marmorsten svävar en symbolisk duva som med sitt sken lyser upp takets glimrande glödlampshimmel.

Under 1980-talet byggde man ut en del av de församlingsutrymmen som är sammanbundna med kyrkolokalen. Idag bedrivs ett omfattande verksamhetsprogram i alla åldrar, där lokalerna utnyttjas flitigt.

Maxantal i kyrkan:  200 personer