Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Varför samlar kyrkan in kollekt?

Kollekt är en frivillig gåva som samlas in i samband med gudstjänst, men kollekt kan också lämnas i andra sammanhang, i en bössa, via swish eller som inbetalning till valt ändamål. Ordet kollekt betyder just ”samla in”.

Att ge kollekt är en nödvändig och helig handling och jag uppmuntrar alla, aktiva kristna som kyrkofrämmande, att visa solidaritet och bidra till det goda arbete som sker.

Under rådande omständigheter kan vi tyvärr inte ta emot några kontanter överhuvudtaget. Detta beslut är taget för att begränsa smittorisken. Ge gärna ditt bidrag genom swish eller via bankgiro i stället.

Vi samlar in kollekt i kyrkan för att solidariskt finansiera sådan verksamhet som inte kan bekostas på annat sätt. Många diakonala insatser i våra församlingar, på sjukhus, på kriminalvårdsanstalter eller i andra länder skulle inte kunna ske utan din gåva.

Personal, kyrkor, församlingshem, löpande driftskostnader (sophämtning, el, vatten, med mera) och församlingsverksamhet bekostas vanligtvis av den kyrkoavgift som Svenska kyrkans medlemmar betalar.

Vill du läsa mer om hur de första kristna motiverade kollekten kan du hitta det i 2 Korintierbrevet i Bibeln, kapitel 8 och 9.

Tack för dina gåvor!

Andrea Schleeh
kyrkoherde i Backa pastorat