S:t Olofskören

S:t Olofskören är Säve kyrkas kör, som sjunger i gudstjänster och musikgudstjänster. Repertoaren är blandad och sträcker sig från klassisk kyrkomusik till visa och jazz. Kören har för närvarande 15 medlemmar och sjunger mest två- och trestämmigt. Hör gärna av dig om du vill pröva på att sjunga!

s:t olofskören övar tisdagar kl 18.45-20.45 i Säve församlingshem

Startar 18/8

Och undrar du över varför vi heter S:t Olofskören, så har körens namn sitt ursprung i att Säve kyrka helgades åt Sankt Olof när den byggdes på medeltiden.

Har du frågor är du välkommen att kontakta körledare Jens Claesson. 031-17 98 47. E-post: jens.claesson@svenskakyrkan.se