Begravning

Livet är en gåva av Gud. Samtidigt är livet bräckligt och skört. En dag orkar kroppen inte längre och hjärtat slutar att slå.

NÄR DET ÄR DAGS FÖR BEGRAVNING

När det är dags för begravning tar de flesta först kontakt med en begravningsbyrå. Byrån tar i sin tur kontakt med respektive församlingsexpedition och bokar kyrka eller kapell, präst, musiker och vaktmästare till begravningsgudstjänsten. Man kan även själv kontakta församlingen och boka tid och plats för begravningsgudstjänsten. Önskas kontakt med präst inför ett besök på begravningsbyrån ringer du enklast vår expedition 031-17 98 00. Med prästen kan du samtala om det som hänt och rådgöra inför begravningsgudstjänsten.

I Backa pastorat har vi begravningsgudstjänster i sju av våra åtta kyrkor men kan inte erbjuda tid för begravning alla dagar eller tider. Om du vill ha en särskild präst går det oftast att ordna. Innan begravningen tar prästen alltid kontakt med de anhöriga för ett personligt samtal.

Efter begravningen samlas man ofta till en minnesstund. Du kan hyra något av våra församlingshem för detta ändamål, till en kostnad av 1000 kronor. Detta faktureras i efterhand. 

Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan sker tacksägelse i kyrkan. Tacksägelse innebär att den avlidnes namn läses upp, ett ljus tänds och medan kyrkklockorna ringer samlas församlingen i en kort bön för den avlidne. Tacksägelse sker vanligtvis  i närmaste söndags gudstjänst. Kommer dödsanmälan in till vår expedition för tätt inpå söndagen, sker tacksägelse först nästkommande söndag.

Genom begravningsavgiften, som alla betalar, är kostnaden för begravningskapell, gravsättning och kremering redan betalt. Är den avlidne dessutom medlem i Svenska kyrkan ingår även övriga tjänster som t ex präst och kyrkomusiker. Vill man anlita sång- eller instrumentalsolist kostar det extra.

MUSIK VID BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST

När familj, släkt och vänner samlas i kyrkan vid någon av livets milstolpar känns sången och musiken viktig för många av oss. Det ska vara något vi känner igen och kan delta i, något personligt som inte känns främmande. Samtidigt är varje begravning en gudstjänst. Musiken skall fungera i kyrkorummet och hjälpa till att fördjupa tankar och känslor kring det som händer i begravningen.

Vid begravning i kyrkan har du tillgång till tjänstgörande kyrkomusiker, så ta vara på möjligheten till levande musik.

  • I samråd med prästen väljs minst två psalmer.

  • För övrig musik, ta gärna kontakt med kyrkomusikern och samtala om dina idéer så snart som möjligt inför begravningen. Då kan du få svar på frågor och förslag på vilken musik som passar att spela på de instrument som finns i den aktuella kyrkan. Ett bra sätt att få personlig musik är att be någon anhörig eller vän sjunga eller spela. Kyrkomusikern kompar gärna på piano eller orgel om det är möjligt, men behöver då få tillgång till noter. Är du ute i god tid går det lättare att tillgodose dina önskemål.

  • Önskas ändå musik digitalt uppspelad är följande alternativ godkända:  via CD i original, eller via köpt och nedladdad musik från iTunes. Vaktmästare kan hjälpa till att spela upp CD-skivor i samtliga kyrkor. För nedladdad musik på dator eller telefon ser de tekniska lösningarna olika ut i kyrkorna och det är en anhörig eller vän som får sköta datorn eller telefonen. 

      

    Privat Spotifykonto får inte användas i gudstjänsten av upphovsrättsliga skäl.

Borgerlig begravning

Det finns möjlighet till borgerlig begravning i Fridhems kapell. Borgerliga begravningar förrättas av en representant från Länsstyrelsen eller annat behörigt ombud. Vid en borgerlig begravning erbjuds inte präst och musiker från Svenska kyrkan. Begravningsbyråerna kan svara på dina frågor om en borgerlig begravningsceremoni.

Kontakta oss!

Öppettider

Expeditionens telefon är öppen måndag-onsdag 10-12 och 14-15.30, torsdag 14-15.30 och fredagar 10-12.