Begravning

Livet är en gåva av Gud. Samtidigt är livet bräckligt och skört. En dag orkar kroppen inte längre och hjärtat slutar att slå.

NÄR DET ÄR DAGS FÖR BEGRAVNING

När det är dags för begravning tar de flesta först kontakt med en begravningsbyrå. Byrån tar i sin tur kontakt med respektive församlingsexpedition och bokar kyrka eller kapell, präst, musiker och vaktmästare till begravningsgudstjänsten. Man kan även själv kontakta församlingen och boka tid och plats för begravningsgudstjänsten. Önskas kontakt med präst inför ett besök på begravningsbyrån ringer du enklast vår expedition 031-17 98 00. Med prästen kan du samtala om det som hänt och rådgöra inför begravningsgudstjänsten.

I Backa pastorat har vi begravningsgudstjänster i sju av våra åtta kyrkor men kan inte erbjuda tid för begravning alla dagar eller tider. Om du vill ha en särskild präst går det oftast att ordna. Innan begravningen tar prästen alltid kontakt med de anhöriga för ett personligt samtal.

Efter begravningen samlas man ofta till en minnesstund. Du kan hyra något av våra församlingshem för detta ändamål, till en kostnad av 1000 kronor. Detta faktureras i efterhand. 

Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan sker tacksägelse i kyrkan. Tacksägelse innebär att den avlidnes namn läses upp, ett ljus tänds och medan kyrkklockorna ringer samlas församlingen i en kort bön för den avlidne. Tacksägelse sker vanligtvis  i närmaste söndags gudstjänst. Kommer dödsanmälan in till vår expedition för tätt inpå söndagen, sker tacksägelse först nästkommande söndag.

Genom begravningsavgiften, som alla betalar, är kostnaden för begravningskapell, gravsättning och kremering redan betalt. Är den avlidne dessutom medlem i Svenska kyrkan ingår även övriga tjänster som t ex präst och kyrkomusiker. Vill man anlita sång- eller instrumentalsolist kostar det extra.

musik under ceremonin

Det är tillåtet att spela upp musik från en cd-skiva. Cd-skivan måste vara i original eftersom kyrkan bara får använda ljudkällor som är utgivna med upphovspersonernas samtycke.

Mycket av den musik som spelas i kyrkorna finns på Spotify eller iTunes, men av upphovsrättsliga skäl kan du inte använda privata konton på Spotify eller iTunes för att spela upp musiken i kyrkan. Om du köpt musiken från iTunes och sparat ner den på ett usb-minne eller en cd-skiva är den däremot ok att använda

Borgerlig begravning

Det finns möjlighet till borgerlig begravning i Fridhems kapell. Borgerliga begravningar förrättas av en representant från Länsstyrelsen eller annat behörigt ombud. Vid en borgerlig begravning erbjuds inte präst och musiker från Svenska kyrkan. Begravningsbyråerna kan svara på dina frågor om en borgerlig begravningsceremoni.